Kijkje in de Keuken Event

HBO-i organiseert twee keer per jaar een netwerkevenement bij een hogeschool in Nederland. De HBO-ICT-opleiding van de betreffende hogeschool opent voor deze speciale gelegenheid hun deuren voor hbo-docenten. De middag staat in het teken van netwerken en leren van elkaar.

Het programma start met een presentatie over de opleiding, waarna workshops en break-out sessies in kleinere setting volgen. En voor de leden van HBO-i is er een speciaal voorprogramma op de betreffende hogeschool, de platformvergadering. Deze vergadering vindt plaats in de ochtend en daarvoor is het mogelijk om met werkgroepen bijeen te komen. Deelname aan het Kijkje in de Keuken is gratis. Je kunt je via deze link aanmelden. 

 

14 december @ HAN University te Arnhem

14 december troffen we elkaar in Arnhem waar HBO-ICT van HAN University of Applied Sciences ons tal van workshops en topics aanbood. Circa 100 deelnemers (van 15 verschillende hogescholen) kwamen naar Arnhem om kennis te halen en te delen. Er valt dus veel te kiezen aan de HAN. De student kan kiezen uit veel interessante doorstroomprofielen én uit interessante minors. De bezoeker van het Kijkje kon kiezen uit 9 verschillende workshops.

 

PROGRAMMA

Het programma zag er als volgt uit:

12:00 uur: Ontvangst en lunch
13:00 uur: Plenaire aftrap HBO-ICT, HAN
14:00 uur: Workshopronde 1
14:45 uur: Koffiebreak
15:00 uur: Workshopronde 2
15:45 uur: Borrel

WORKSHOPS

 • Professional Skills HBO-ICT in Deeltijd

  Maria Boes

  Voor de slides, zie Workshop Professional Skills in deeltijd HBO ICT HAN Kijkje in de keuken Met resultaten

  Hoe komen deeltijdstudenten aan het stuur als het gaat om hun professional skills?

  Bij de deeltijdopleiding HBO-ICT van de HAN Academie IT en Mediadesign zijn dit onder andere de ingrediënten in onze vernieuwde aanpak: intervisie, begeleiding op maat, portfoliotoetsing. En qua leeruitkomsten: keuzeruimte in combinatie met reflectie op het eigen leerpad.

  In de workshop nemen we je mee in de opzet, delen we materiaal en leeruitkomsten en onze inzet van middelen. Én gaan we graag in gesprek hoe in jouw eigen context je omgaat met het spanningsveld bij deeltijdstudenten: ze zijn al professional, hebben weinig contacttijd, en toch wil je ze voorbereiden op zelfstandig afstuderen en toetsen op hun professionele vaardigheden.

 • Propedeuseteam

  Arnoud van Bers /Jeanette Danes

  Voor de slides, zie Workshop-Kijkje in de Keuken HBO-i-20221214

  Na een korte toelichting vanuit de HAN Academie IT en Mediadesign willen we in een interactieve workshop met andere opleidingen delen hoe er met de volgende onderwerpen omgaan in hun propedeuseprogramma.

  • hoe gaan jullie om met jullie mbo-instroom
   • denk aan verkort programma, andere didactiek etc.
  • hoe gaan jullie om met de eerste weken van de student
   • denk aan “warm welkom”, snel studiepunten halen, niveauverschillen instroom etc.
  • hoe gaan jullie om met selecterende en oriënterende functie van de propedeuse
   • individueel toetsen, keuze in de vakken, etc.
  • hoe gaan jullie om met herkansingen
   • nieuwe casus of reparatie
 • Didactische Dilemma's

  Chris van Uffelen

  Welk didactische vorm is het meest zinvol, een on-going proces van reflecteren en toepassen.

   De opleiding HBO-ICT bij de HAN Academie IT en Mediadesign is al sinds jaar en dag gebaseerd op de afwisseling van course-fase en projectfase. In deze workshop bespreken we de dilemma’s waar we tegenaan lopen, bijvoorbeeld “doen we projecten samen met bedrijfsleven of niet”. We bespreken de do’s en dont’s van de verschillende opties en leggen uit waar we bij het profiel Embedded Software Development voor hebben gekozen.

 • Course Advanced Software Development Project

  Mark Giesen/Eveline Bouwman

  Projectgroepen van 20 personen werken samen, wat kan?

  Het afsluitend project van het profiel Software Development voegt een dimensie toe aan het reguliere projectwerk. In plaats van groepen van maximaal 6 studenten wordt hier een groep van circa 20 studenten een projectgroep.  Goed voorbereid aan de hand de van de Professional Skills lessen, gericht op het opzetten van zo’n grotere organisatie, richten zij het team in. De casus is geschikt voor 9 weken werk voor 20 personen.  Neem een kijkje in de keuken bij deze projectgroepen, in deze bijeenkomst bezoeken we huidige projectgroepen.

 • Evidence informed HBO-ICT-onderwijs ontwikkelen en uitvoeren
  Rody Middelkoop

  Voor de slides, zie KIDK-HAN Evidence informed HBO-ICT-onderwijs ontwikkelen en uitvoeren

  Een expertisegroep binnen de HBO-ICT van de HAN Academie IT en Mediadesign, verzamelt en deelt kennis en ervaring over algemene didactiek én vakdidactiek voor o.a. HBO-ICT.

  Wat is de werkwijze en wat heeft dit het onderwijs gebracht. We nodigen je uit een kijkje te nemen in ons recente plan om modules vakdidactiek voor HBO-ICT-docenten te gaan ontwikkelen als verdieping op de basis didactische bekwaamheid (BDB). Denk hierbij aan “Hoe leer je studenten in het HBO op een didactisch verantwoorde wijze goed …..”-modules:

  • Requirements verzamelen, ontwerpen, programmeren, onderzoeken of projectmatig werken.
  • Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen die modules?
  • Is er ook buiten de HAN behoefte aan een dergelijk aanbod?

  Hoe kunnen we samenwerken?

 • Ontwikkelstraat in HBO-ICT-onderwijs, voor studenten, onderwijsontwikkelaars en begeleiders.

  Mitch Holewijn / Remco Veurink

  Voor de slides, zie Toolstack

  Ontwikkelen doe je samen, een update!

  Waar we in 2009 begonnen met een versiebeheerserver onder het bureau van 1 docent hebben we tegenwoordig in de private cloud van de HAN diverse tools beschikbaar die samen een ontwikkelstraat vormen: versiebeheer, projectschatting en -planning, documentatie en een CI/CD-omgeving. We bekijken deze tools vanuit 3 invalshoeken; die van de student, de onderwijsontwerper en begeleider. De student wil vooral leren hoe er mee te werken, de onderwijsontwerper ontwikkelt een leerlijn waar die tools in passen en een begeleider gebruikt deze tools om een groep studenten zowel als groep als individu te beoordelen.

 • ASS ondersteuning/begeleiding/kennis

  Michel Koolwaaij

  ASS en Studentbegleiding.

  Bij de opleiding HBO-ICT van de HAN Academie IT en Mediadesign, ligt het aantal studenten met een autisme spectrum stoornis (ASS) aanmerkelijk hoger dan bij andere opleidingen binnen de HAN. Uiteraard willen we ook deze studenten zo goed en eerlijk mogelijk begeleiden. Daartoe werken we samen met het lectoraat “Volwaardig Leven met Autisme ”.

  Michel is naast HBO-ICT-Docent ook werkzaam bij dit lectoraat. Enerzijds gaat hij in op deze samenwerking en op de extra begeleiding en ondersteuning die wij bieden aan studenten met ASS. Anderzijds is hij erg benieuwd naar initiatieven op andere hogescholen.

 • De inrichting van het onderwijs in het datadomein

  Dineke Romeijn

  Voor de slides van de workshop, zie Kijkje in de keuken HBO-i_Datadomein

  Veranderend vakgebied in combinatie met het onderwijs, kennisuitwisseling doen we samen.

  7 jaar geleden is het dataprofiel van HBO-ICT bij de HAN Academie IT en Mediadesign begonnen als ontwikkel-specialisatie. De veranderingen in dit vakgebied gaan snel en daar moeten we ons onderwijs op aanpassen. Wederom in samenwerking met het werkveld, komen we 7 jaar later tot andere prioriteiten, de HBO-i kubus kreeg een addendum en andere Hbo-opleidingen zijn ook in beweging op dit gebied. We willen in deze interactieve sessie onze en jullie ideeën uitwisselen.

 • Deelname

  Deelname aan het Kijkje in de Keuken is gratis. 

  Overzicht eerdere edities Kijkje in de Keuken:

  Pagina delen

  hbo-i leden

  alle leden