HBO-I Conference Tour

Ieder jaar organiseert Stichting HBO-i de Conference Tour: een studiereis voor vertegenwoordigers van ICT-opleidingen met als doel het verbinden van HBO-i-opleidingen en lectoraten, inhoudelijke afstemming met het internationale werkveld en het in beeld brengen van ontwikkelingen in het internationale ICT-bacheloronderwijs.

De reiscommissie kiest de locatie altijd zorgvuldig. Er wordt gekeken naar ontwikkelingen op economisch en ICT-terrein, maar ook naar innovatieve onderwijssystemen. De delegatie van HBO-i bezoekt verschillende hogescholen en universiteiten die graag vertellen over co-ops: de samenwerking tussen onderwijs, bedrijven en studenten.

Conference tour 2022: een drielandentour

Met de (digitale) domeinbeschrijving onder de ene arm en veel vragen onder de andere arm gingen we met 33 personen op weg via Eindhoven naar Duitsland en België. Samen vertegenwoordigden we 9 hogescholen, de brede opleidingen, maar ook de stamopleidingen en zowel bachelors als ad’s, een mooie diverse groep dus. Zie voor meer details een kort verslag van de reis.

Overzicht Conference Tour edities:

Pagina delen

hbo-i leden

alle leden