Docenten Event

Het Docenten Event is onderdeel van het HBO-ICT Job & Student Event, waar alle studenten van de aangesloten opleidingen aan kunnen deelnemen om zo in contact te komen met bedrijven en organisaties uit de praktijk. Het Docenten Event is dus bedoeld voor de aangesloten docenten, dat zijn docenten die werkzaam zijn bij één van de aangesloten hogescholen. Zie de ledenlijst voor een overzicht.

8 oktober 2021 heeft het Docenten Event op locatie plaatsgevonden. 116 docenten hebben zich aangemeld voor deze dag en hebben samen 7 rondetafelgesprekken en 6 workshops mogelijk gemaakt. Een overzicht:

Collegiale rondetafelgesprekken met docenten en leden van de werkgroepen

Intervisie afstuderen
o.l.v. Rob Willemsen
Kwaliteitsborging van het eindniveau, maar wel samen. In overleg met elkaar, lerende
van een andere visie, binnen de kaders van HBO-i, dat is het doel van dit project.
 
Research Design Patterns
o.l.v. Ralph Niels
Studenten weten niet altijd de juiste methoden toe te passen. Maar kennisvragen
kunnen veelal in patronen gevat worden. Het besef dat methodisch handelen
in de beroepspraktijk berust op patronen (metaniveau) die beschreven kunnen worden
m.b.v. het DOT framework is voor zowel ICT-docenten als -studenten waardevol.
 
Professional skills
o.l.v. Julian van der Kleijn
Professional skills zijn in toenemende mate belangrijk, hoor je vanuit verschillende hoeken. Maar wat valt hieronder? En komt dit specifiek genoeg terug in de Domeinbeschrijving? Laten we in gesprek gaan met elkaar om dit nader in kaart te brengen.
 
Doorstroom mbo-hbo
o.l.v. Niels van der Zwet
In hoeverre kunnen we factoren benoemen die bijdragen aan het 1) de doorstroom van mbo’ers naar ons onderwijs en 2) het studiesucces van de mbo’ers bij onze opleidingen? Neem kennis van de inzichten die we tot nu toe hebben verzameld en deel jouw ervaringen met ons.
 
AD’s
o.l.v. Bart Linsen / Martijn de Reus
Nederland kent twintig Ad-opleidingen die aangesloten zijn bij HBO-i. De Associate degree is een relatief nieuwe opleidingsvorm. De mogelijkheden van de Ad’s zijn daardoor nog niet altijd even goed bekend bij studenten, docenten en bedrijven. Ga met ons in gesprek over de mogelijkheden van de AD’s.
 
Cybersecurity
Kennis over cybersecurity is noodzaak en staat in de belangstelling van de student. Er ontstaan dan ook veel mooie initiatieven op dit vlak om de kennis te vergroten en te delen. Maar hoe komen we binnen HBO-i tot gezamenlijke afstemming? Deze vraag staat centraal bij dit project.
 
Domeinbeschrijving
o.l.v. Kees Rijsenbrij
De domeinbeschrijving speelt een rol in verschillende doelen van het HBO-i en biedt kaders aan de opleidingen. Maar de omgeving verandert, dus moeten de kaders mee veranderen. Ga in gesprek met ons om na te gaan wat de juiste vragen zijn hierbij.


Deeltijdonderwijs
o.l.v. Patrick Ubags
Binnen het HBO-i willen de deeltijdopleidingen elkaar beter leren kennen en mogelijk een project definiëren. Daar zijn al wat ideeën voor bedacht (validatie van werkervaring, ‘accreditatie’ van werkplekken, differentiatiemogelijkheden per student, welke nieuwe ontwikkelingen spelen er), sluit aan bij deze ronde tafel om deze te delen.

Jo-An Kamp tijdens de workshop over de impact van technologie.

Overzicht workshops

Workshop 1: Open onderwijs in de praktijk, diverse cases – Gert van Hardeveld (Hogeschool Utrecht), Eric Slaats (Fontys Hogeschool) en Sebastiaan Rieter & Marjolein Faassen (De Haagse Hogeschool). Klik op de namen om de dia’s van de bijbehorende presentatie te openen.

Workshop 2: Gamification in het onderwijs – Stijn Smulders (Avans Hogeschool). Hier zijn de dia’s van de presentatie.

Workshop 3: De impact van technologie – Jo-An Kamp (Fontys Hogeschool). Hier zijn de dia’s van de presentatie.

Workshop 4: Wat is de natuurlijke manier van testen van studenten? – Niels Doorn (NHL Stenden Hogeschool). Hier zijn de dia’s van de presentatie.

Workshop 5: ICT Research Methods voor Machine Learning Engineering – Petra Heck (Fontys Hogeschool), Ralph Niels (HAN University of Applied Sciences) & Jeroen Linssen (Hogeschool Saxion). Hier zijn de dia’s van de presentatie.
 

Workshop 6: Verdieping van de workshop Open onderwijs in de praktijk, diverse cases – Gert van Hardeveld (Hogeschool Utrecht), Eric Slaats (Fontys Hogeschool) en Sebastiaan Rieter & Marjolein Faassen (De Haagse Hogeschool). Klik op de namen om de dia’s van de bijbehorende presentatie te openen.

Pagina delen
het laatste nieuws
HBO-I NIEUWSBRIEF BLIJF MAANDELIJKS OP DE HOOGTE! Aanmelden

hbo-i leden

alle leden