Docenten Event

Het Docenten Event is onderdeel van het HBO-ICT Job & Student Event, waar alle studenten van de aangesloten opleidingen aan kunnen deelnemen om zo in contact te komen met bedrijven en organisaties uit de praktijk. Het Docenten Event is dus bedoeld voor de docenten die werkzaam zijn bij één van de aangesloten hogescholen. Zie de ledenlijst voor een overzicht.

6 oktober hebben 127 docenten elkaar weer getroffen tijdens de editie van 2023. Met name de Rondetafelgesprekken zijn zeer goed bezocht. Een greep uit de onderwerpen:

 

Neurodiversiteit in het ICT-onderwijs

Sommige van onze opleidingen kennen een studentenpopulatie waarbij tot 75% bepaalde leerproblematiek ondervindt. Dat betekent allereerst een belemmering voor de student, maar ook voor de docent. Ons onderwijs moet voor iedereen kansen bieden, maar het kan complex en arbeidsintensief zijn om de juiste benadering te vinden. Martijn de Reus neemt je mee in zijn bevindingen en nodigt je uit mee te praten.

 

Intervisie afstuderen

Tijdens deze sessie kijken we terug op de afgelopen uitwisseling en gaan we in gesprek over de manier waarop we nu de kallibratie tussen de hogescholen vormgeven. Zijn er ook andere manieren mogelijk? Ook kijken we kritisch naar het evaluatie formulier: is dit wat we willen evalueren en wat zijn de vervolgstappen?

 

 
Professional skills

Professional skills zijn verweven met de overige beroepstaken en -competenties. Welke plek krijgt het hiermee? En waar heeft het skills onderwijs behoefte aan? Praat mee, stem af.
 

Domeinbeschrijving

De domeinbeschrijving speelt een rol in verschillende doelen van het HBO-i en biedt kaders aan de opleidingen. Maar de omgeving verandert, dus moeten de kaders mee veranderen. Ga in gesprek met ons om na te gaan wat de juiste vragen zijn hierbij.

 

ICT Research Methods

Van alle HBO-i-webpagina’s, wordt ICT Research Methods het best bezocht. Hoe interessant is het dan ook dat het projectteam onder leiding van Ralph Niels ons meeneemt in de Go Live van de nieuwe omgeving op 6 oktober.

 

Overzicht workshops

Na de lunch stonden workshops met diverse thema’s op het proramma:

Workshop 1 ChatGPT in ons ICT onderwijs onder leiding van Erdinç Saçan. Vrijdag 6 oktober maakt Erdinç Saçan, expert in inclusieve AI & onderwijstechnologie, je deelgenoot van zijn ervaringen op dit vlak en de kennis van de werkgroep ChatGTP in ons ICT-onderwijs. Van innige omhelzing tot struisvogelstrategie, wat is de impact en wat zijn de kansen voor ons onderwijs? Nu al nieuwsgierig? Kijk op www.erdincsacan.nl. En dit is de link naar de slides van de workshop: Generatieve AI_delen

Workshop 2 Subsidies en de kansen voor diversiteit in ons onderwijs Onder begeleiding van Ben Snoeijs leer je over de kansen die er zijn om ons onderwijs diverser te krijgen. Vanaf het primair onderwijs biedt de keten de kans om diversiteit in ons ict-onderwijs te vergroten. Kom inspiratie opdoen en creëer samen nieuwe mogelijkheden.

Workshop 3 Datascience  In de nieuwe domeinbeschrijving HBO-i zal data een veel prominentere plek innemen om tegemoet te komen aan het groeiende belang daarvan voor de ict’ers die wij opleiden. Wat is het uitgangspunt en wat betekent dit voor de toekomst?

Workshop 4 Domeinbeschrijving onder leiding van Rob Willemsen gaat de projectgroep kijken naar de nieuwe versie van 2023.

Workshop 5 Professional Skills Onder begeleiding van Lynn Epping en Julian van der Kleijn gaan we samen werken aan inspirerende uitwerkingen van de skills om onszelf en onze collega’s handvatten te bieden voor het overtuigend vervlechten van skills en beroepstaken.

 

Pagina delen

hbo-i leden

alle leden