Docenten Event

Het Docenten Event is onderdeel van het HBO-ICT Job & Student Event, waar alle studenten van de aangesloten opleidingen aan kunnen deelnemen om zo in contact te komen met bedrijven en organisaties uit de praktijk. Het Docenten Event is dus bedoeld voor de aangesloten docenten, dat zijn docenten die werkzaam zijn bij één van de aangesloten hogescholen. Zie de ledenlijst voor een overzicht.

7 oktober zullen we elkaar weer treffen voor de editie van 2022. Na samen de key note speaker in het Beatrix Theater gehoord te hebben, gaan we in gesprek met elkaar op basis van tal van onderwerpen. Dit doen we via rondetafelsessies, ieder jaar zeer gewaardeerd! Of je wel of niet betrokken bent bij een HBO-i-project is niet bepalend, deel je visie met elkaar. En wellicht ben je nog geen projectlid, maar wens je wel aan te sluiten. Ook daar is ruimte voor tijdens deze dag om dit aan te geven. Een greep uit de onderwerpen:

 

Intervisie afstuderen
Kwaliteitsborging van het eindniveau, maar wel samen. In overleg met elkaar, lerende
van een andere visie, binnen de kaders van HBO-i, dat is het doel van dit project.
  
Professional skills

Professional skills zijn in toenemende mate belangrijk, hoor je vanuit verschillende hoeken. Laten we in gesprek gaan met elkaar om samen consensus te bereiken over niveaubepalingen, zodat onze collega’s hiermee aan de slag kunnen in het onderwijs.
 
Domeinbeschrijving

De domeinbeschrijving speelt een rol in verschillende doelen van het HBO-i en biedt kaders aan de opleidingen. Maar de omgeving verandert, dus moeten de kaders mee veranderen. Ga in gesprek met ons om na te gaan wat de juiste vragen zijn hierbij.

Deeltijdonderwijs
Binnen het HBO-i willen de deeltijdopleidingen elkaar beter leren kennen en mogelijk een project definiëren. Daar zijn al wat ideeën voor bedacht (validatie van werkervaring, ‘accreditatie’ van werkplekken, differentiatiemogelijkheden per student, welke nieuwe ontwikkelingen spelen er), sluit aan bij deze ronde tafel om deze te delen.

Het succes van de AD’s verklaard en versterkt

Geleidelijk aan neemt de naamsbekendheid van het Associate Degree toe. Mooi om te zien dat de toename van studenten, met name van de havo, harder toe lijkt te nemen dan bekendheid ervan. Hoe kan dat? En wat betekent dit voor het gehele hbo-onderwijs?

Overzicht workshops

Na de lunch gaan we op andere manier samen aan de slag. In workshopruimtes pakken we onder begeleiding diverse ict-onderwijsonderwerpen op. Je kunt je op de dag zelf aansluiten bij deze sessies.

Workshop 1 Quantum computing onder leiding van Marten Teitsma. Quantum Technology is een zogenaamde `emerging technology’ waar momenteel veel aandacht naar uitgaat. Naast Quantum Sensing en Quantum Communication wordt in de toekomst veel verwacht van Quantum Computing. Door een andere manier van rekenen zullen sommige problemen zeer veel sneller kunnen worden opgelost. Dit kan leiden tot doorbraken op het gebied van computationele chemie, logistiek, veiligheidsprotocollen, etc.

Tijdens deze workshop wordt kort stilgestaan bij een aantal fundamentele aspecten waardoor Quantum Computing mogelijk is en waarom het zo is anders is dan klassieke computertechniek. Vervolgens wordt een schets gegeven van de huidige stand van zaken en de mogelijkheden die zich in de toekomst voordoen.

Workshop 2 Domeinbeschrijving onder leiding van Kees Rijsenbrij gaat de projectgroep aan de slag met de nieuwe kaders voor 2023.

Workshop 3 IT Inclusief Onder begeleiding van Julian van der Kleijn zullen meerdere experts en ervaringsdeskundigen hun visie delen op het diverser maken van onze studentpopulaties.

Workshop 4 Studentparticipatie en -voortgang Onder begeleiding van Ernst Bolt leer je over de kansen die de (door studenten) zelfgemaakte tool Tasker de collega’s van Windesheim biedt om bij studenten participatie te bevorderen en docenten in staat te stellen de voortgang overzichtelijk in beeld te krijgen.

Pagina delen

hbo-i leden

alle leden