Disclaimer

Ondanks het feit dat HBO-i de uiterste zorg besteedt aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens, kunnen hierin onjuistheden voorkomen. HBO-i is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het overnemen van de verstrekte informatie. HBO-i is evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via Internet alsmede als gevolg van technische storingen. Aan de gepresenteerde informatie kan géén recht worden ontleend.

Pagina delen
het laatste nieuws
HBO-I NIEUWSBRIEF BLIJF MAANDELIJKS OP DE HOOGTE! Aanmelden

hbo-i leden

alle leden