Projecten

Stichting HBO-i faciliteert en financiert projecten die vanuit de eigen organisatie en de leden geïnitieerd kunnen worden. De onderwerpen van deze projecten worden ieder jaar vastgesteld op basis van de inbreng van initiatiefnemers en gepresenteerd op de platformvergaderingen.

Samenwerken binnen HBO-i-Teams

Collega’s die werkzaam zijn bij de aangesloten opleidingen krijgen toegang tot de HBO-i-Teamsomgeving. Binnen deze omgeving werken de projectgroepen samen en delen bestanden. Aanmelden voor HBO-i-Teams kan via Julian van der Kleijn.

Project aanmelden

Heb je een goed idee voor een project en ben je op zoek naar financiering, draagvlak en projectleden? HBO-i faciliteert en ondersteunt project- en werkgroepen uit het HBO-ICT landschap bij het opzetten en uitvoeren van projecten. Neem contact met ons op voor meer informatie via info@hbo-i.nl.

Voorbeelden van lopende en afgeronde projecten zijn:

 • Project intervisie & kalibratie afstuderen

  Aangesloten opleidingen kijken periodiek naar elkaars afstudeerwerk. De uitkomsten en ervaringen van deze werkgroep zijn waardevol voor de kwaliteitsborging van het eindniveau en uiteindelijk bij de accreditatie van de deelnemende opleidingen.

 • Project Cyber Security

  Om tot structureel overleg en afstemming op het gebied van Cybersecurity te komen is het van belang om begripsmatig dezelfde taal te spreken en gezamenlijke uitgangspunten te gebruiken. Dit geldt niet alleen intern, maar ook extern, zodat communicatie helder kan verlopen. Het HBO-i domeinmodel is generiek ingericht terwijl cybersecurityspecialisten doorgaans worden gezien als specifieke beroepsgroep. Dit kan leiden tot onduidelijkheden als het gaat om het inrichten en afstemmen van onderwijs. Dit project heeft als doel om dit voorkomen.

 • Project professional skills

  Er is bij diverse opleidingen behoefte aan het aanvullen en aanscherpen van eindniveaus van verschillende algemene vaardigheden. Je kunt hierbij denken aan de bestaande domeinen zoals deze beschreven zijn in de huidige domeinbeschrijving, maar menig opleiding zoekt naar een specifiekere invulling om zo aan de vraag vanuit de collega’s te kunnen voldoen. Samen gaan we op zoek naar de gulden middenweg.  

 • Project Vrouwelijke rolmodellen (afgerond)

  Meer vrouwen op ICT-opleidingen: daar maakt Stichting HBO-i zich sterk voor. Het project ‘Genderbalance in de ICT’ van de stichting leverde onder andere een toolkit op: een verzameling initiatieven van verschillende organisaties die meisjes stimuleren om voor ICT te kiezen. Via de blokken hieronder kom je meer te weten over deze projecten en onderzoeken. Ontdek hoe je deze initiatieven kunt gebruiken om de instroom van vrouwen op jouw opleiding te vergroten.

  Voor meer informatie over dit project bekijk de Toolkit.

 • Project doorstroom mbo-hbo (afgerond)

  De doorstroom van jongeren tot 25 jaar van het middelbaar beroepsonderwijs naar het hoger beroepsonderwijs is in de afgelopen jaren gedaald. In 2010 ging 44 procent (22.000) van de mbo-4-studenten door op het hbo, en in 2018 was dat nog maar 39 procent (23.000). Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vanuit het mbo geeft alleen een mbo-4-diploma toegang tot het hbo. Meisjes volgen vaker dan jongens een mbo-opleiding op het hoogste niveau. Van de meisjes die in het studiejaar 2017-2018 jonger waren dan 25 jaar en een mbo-opleiding volgden, deed ongeveer 60 procent een opleiding op het hoogste niveau (mbo-4). Bij jongens lag dat rond de 51 procent. (ANP, 30 september 2019)

  De doorstroom vanuit het mbo staat van verschillende kanten onder druk. De aansluiting staat als problematisch bekend, het werkveld trekt aan de mbo’ers met een diploma en het zijn vaker meisjes dan jongens die doorstuderen. Doorgaans de groep die niet voor de i-opleidingen kiest. En ook al wordt hier aan gewerkt (zie project vrouwelijke rolmodellen), op de korte termijn zal dit geen sterk afwijkende cijfers opleveren.

  Echter, de doorstroming laat zich niet uitsluitend met sombere termen beschrijven. De aansluiting van de opleiding Software Development (mbo) naar softwareontwikkeling (hbo) gaat doorgaans bovengemiddeld goed. Dus reden genoeg om hiermee aan de slag te gaan. Vanuit HBO-i is er een projectgroep die zich hierover heeft gebogen, voor meer informatie kun je contact opnemen met Julian van der Kleijn (Avans).

Pagina delen

hbo-i leden

alle leden