Activiteiten Stichting HBO-i

HBO-i zorgt voor informatieoverdracht tussen vakinhoudelijke en onderwijskundige opleidingen. Denk aan het uitwisselen van kennis, ervaring en onderwijsproducten tussen docenten onderling en vakgenoten uit het bedrijfsleven. Maar ook het actueel houden van de beroeps- en opleidingsprofielen. Met als doel het ict-onderwijs in Nederland te verbeteren en de instroom van nieuw talent te verhogen.

De 57 leden komen vier maal per jaar bijeen tijdens Platformdagen. Deze dag wordt bijna geheel besteed aan het werken in themagroepen en een plenaire sessie waarin de werkgroep- en landelijke ontwikkelingen worden besproken.

 

Pagina delen

hbo-i leden

alle leden