HBO-i organisatie

HBO-i is een stichting met 57 leden. Leden zijn HBO-ICT gerelateerde opleidingen. HBO-i streeft ernaar om de docenten van de betrokken opleidingen te verbinden en kennis breed te delen. Dit gebeurt via diverse evenementen, maar ook online vindt kennisdeling plaats.

Beleidsplan

Bij iedere beleidsperiode hoort een beleidsplan, door het bestuur opgesteld. Voor de huidige beleidsperiode is dit het HBO-i Beleidsplan 2022-2025.

Jaarplan

En in samenspraak met de leden en met dank aan de bijdrage van de Raad van Advies wordt ook een jaarplan opgesteld, waarin de concrete acties voor het lopende jaar zijn te lezen. Dit is het Jaarplan_HBO-i_2023.

Platformvergadering

Namens de opleidingen nemen de opleidingsmanagers deel aan de zogenaamde platformvergaderingen. Tijdens deze overleggen worden zaken besproken die voor alle opleidingen relevant zijn. De stichting verkiest uit haar midden een bestuur. De stichting wordt ondersteund door een back office bureau, een communicatieteam en accountant- en juridische expertise.

Dagelijks Bestuur

Sandra van Steenvelt, Dordrecht Academy (voorzitter)
sandra.van.steenvelt@hogeronderwijsdrechtsteden.nl

Lynn Epping – Welbers, Hogeschool Leiden
epping.l@hsleiden.nl

Xander Hover, Fontys Hogescholen
x.hover@fontys.nl

 

Raad van Advies

Maurice van Veghel, Eviden (voorzitter)

Ernst van Dam, Cap Gemini

André van der Linden, Royal FloraHolland

Roelof Wigboldus, NL Digital

Corné Mulders, HagaZiekenhuis

Gertjan Schaefers, private invester

Frank Singendonk, interim manager ICT / Finance

HBO-I bureau

T: 020 626 1782
E: info@hbo-i.nl

Communicatie

E: communicatie@hbo-i.nl

Pagina delen

hbo-i leden

alle leden