Welkom bij HBO-i

Over HBO-i

Stichting HBO-i is een netwerkorganisatie (opgericht in 1992) en geeft op nationaal en internationaal niveau mede richting aan belangrijke ontwikkelingen in hbo-ict-onderwijs. Zij vindt haar meerwaarde in de verbinding tussen aangesloten opleidingen en verbinding van die opleidingen met haar omgeving. We zijn gesprekspartner van hogescholen, bedrijven, brancheorganisaties en andere belanghebbende instanties in binnen- en buitenland. Een goed beeld van een ict-opleiding krijgen, zodat studenten een weloverwogen keuze maken, daar draait het bij de stichting HBO-i om.

Stichting HBO-i ontwerpt en publiceert iedere vijf jaar de Domeinbeschrijving HBO-i. Hierin staan voor alle HBO-i-opleidingen de kwaliteitskaders beschreven, zodat onderwijsinstellingen, studenten en werkgevers precies weten wat zij wel en niet kunnen verwachten van een opleiding.

In de huidige beleidsperiode (2018-2021) zet HBO-i zich in voor het bereiken van haar doelstelling (kwalitatief en kwantitatief versterken van het hbo-ict-onderwijs). Zie ook het huidige HBO-I Beleidsplan 2018 – 2021. De doelstellingen van het HBO-i zijn al die jaren in essentie ongewijzigd gebleven en nog steeds actueel:

Pagina delen
het laatste nieuws
HBO-I NIEUWSBRIEF BLIJF MAANDELIJKS OP DE HOOGTE! Aanmelden

hbo-i leden

alle leden