Genderbalance in de ICT

Meer vrouwen die deelnemen aan ICT-opleidingen: het kan, het moet. Het HBO-i-project ‘Genderbalance in de ICT’ is op zoek gegaan naar handvatten om dit doel te bereiken. Dit leverde een verzameling op van initiatieven vanuit verschillende organisaties die vrouwen stimuleren om voor ICT te kiezen. Via de blokken hieronder kom je meer te weten over deze projecten en onderzoeken. Ontdek hoe je deze initiatieven kunt gebruiken om de instroom van vrouwen op jouw opleiding te vergroten.

Toolbox Gender include IT

Vanuit een samenwerking van lectoraten van Saxion en Windesheim is een toolbox met tips en instrumenten voor het aantrekken en behouden van vrouwen in de ICT ontwikkeld. Er is een toolbox voor ICT-organisaties en een toolbox voor hbo-ICT opleidingen, zie link.

Overige media

Video: Vrouw en techniek – Windesheim, zie video

Whitepaper: Vrouwen behouden voor ICT, zie publicatie.

Artikel: Meer vrouwen! (Sogeti): Lees hier het artikel uit het blad (Itegos) van Sogeti.

Video: Met een aantal vragen delen 6 jonge mensen hun verhaal en visie over hun gezamenlijke passie: ICT. Zie video.

Website: Digital-girls.eu
The project Digital Girls aims at inspiring and motivating girls and young women to consider careers in the digital technology market. We want to identify, encourage, develop and showcase women in digital jobs and change the attitude towards digital learning for girls.

Vhto

VHTO, Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek, zet zich in om de participatie van meisjes en vrouwen in bèta, techniek en ICT te vergroten.

Lopende projecten:

Pagina delen

hbo-i leden

alle leden