Verslag HBO-i Conference Tour 2018

Ieder jaar organiseert Stichting HBO-i de Conference Tour: een studiereis voor vertegenwoordigers van ICT-opleidingen met als doel het verbinden van HBO-i-opleidingen en lectoraten, inhoudelijke afstemming met het internationale werkveld en het in beeld brengen van ontwikkelingen in het internationale ICT-bacheloronderwijs. Dit jaar ging de reis naar Duitsland.

Hochschule Osnabrück

De studiereis begon op 13 juni met een bezoek aan de Hochschule Osnabrück. De IT-opleiding bestaat uit een afdeling Computer Science en een mediagerichte afdeling. Tijdens de rondleiding vallen een aantal dingen op. Zo hebben alle docenten minimaal vijf jaar praktijkervaring, krijgen studenten minimaal 24 uur per week les en is de opleiding geïnteresseerd in internationale samenwerking.

CeBIT

De volgende bestemming is de vernieuwde CeBIT, die op 11 juni van start ging. Naast de gebruikelijke lezingen, stands en demonstraties, vinden we hier een festivalprogramma vol muziek, shows, kunst en wetenschaps-slams. De ICT-vakbeurs wil zich opnieuw uitvinden onder het motto ‘zakelijk én lol’ op het snijvlak van digitale technologie, innovatie en business development. Er zijn verschillende zones: d!conomy verenigt vraag en aanbod in de digitale sector, bij d!talk draait alles om kennisdeling met conferenties en workshops en in de d!tec-zone staan pionieren, innovatie en startups centraal.

Volkswagenfabriek

In Hannover bezoeken we de Volkswagenfabriek waar de Volkswagenbus T6 en de VW Amorak gemaakt worden. We krijgen een rondleiding langs het productieproces: een wandeling van 4 kilometer. De werknemers gebruiken dan ook 3000 fietsen om zich binnen het gebouw te verplaatsen! We zien onder andere de mallen die gebruikt worden voor het persen van de auto-onderdelen en de enorme hoeveelheid robots die de geperste platen aan elkaar lassen. Tijdens het lasproces vinden er regelmatig geautomatiseerde controles plaats, waarbij laspunten met camera’s gecontroleerd werden. Toch blijft er ook veel handwerk voor gespecialiseerde teams. Gemiddeld hebben medewerkers 3,5 minuut de tijd voor een taak. Dit werd scherp gemonitord aan de hand van lean boards bij elk werkstation.

What’s the Buzz

Ook de tijd in de bus is nuttig besteed. Elke dag stond een game op het programma met als overkoepelend thema ‘What’s the buzz’. Niet alleen een kwinkslag naar ons vervoermiddel, maar ook met de intentie om te achterhalen wat er gebeurt bij het HBO-i, en waar het naartoe gaat.

Op dag 1 werd teruggedacht vanuit de toekomst aan een ‘ideaal HBO-i’, met als doel te bepalen hoe het HBO-i er op een punt in de toekomst uitziet. Waar houden we ons mee bezig? Waar zijn we misschien vanaf gestapt?

Op dag 2 legden we verbanden tussen toekomstige activiteiten onderling, en met betrokken partijen. Het HBO-i hing hierbij als een spin in het web, met op de draden de activiteiten en producten.

Op dag 3 werd de busroute uitgestippeld om van nu naar het toekomstbeeld te komen.

Alle games leverden veel bruikbare informatie op, en onderling is veel gespard en gediscussieerd over de onderwerpen.

Oproep: denk mee

In het najaar start het DB weer met het formuleren van het HBO-i-beleid 2019 en verder. Wil je hierbij betrokken zijn? Graag: meld je aan via info@hbo-i.nl.

Item delen