Kijkje in de Keuken: Fontys Innovation Lab, de broedplaats voor nieuwe perspectieven

Kwam het door het diverse programma, door de inspirerende voorbeelden of door de uitnodigende sfeer? Feit is dat deze editie van het Kijkje in de Keuken getypeerd werd door kruisbestuiving. Docenten, lectoren, praktijkbegeleiders, directeuren en opleidingsmanagers vanuit tien verschillende hogescholen én het werkveld, iedereen vond elkaar in Eindhoven en kwam samen tot nieuwe perspectieven. Voor een rondetafelsessie op het Docenten Event van 6 oktober bijvoorbeeld, of voor nieuwe ideeën rondom de ICT Research Methods. Ook AI in ons onderwijs werd vanuit diverse perspectieven van invulling voorzien op Strijp-TQ.

Brug

Fontys ICT weet deze brug tussen onderwijs en de praktijk al jaren te versterken. Dit werd eens te meer duidelijk tijdens het Kijkje in de Keuken, de dag voor kennisdeling, waarbij ict-docenten de kans kregen om de samenwerking tussen studenten en het werkveld van dichtbij te ervaren. Deze dag diende als een waardevol platform voor het delen van expertise en inzichten, en bood leermogelijkheden voor zowel docenten als studenten.

Innovatie en vernieuwing

De dag voor kennisdeling begon met een welkomstwoord van Frens Vonken, directeur FHICT, en Suzanne van Kuijk, programmamanager bij FHICT. Samen benadrukten ze het cruciale belang en de eindeloze mogelijkheden van een hechte samenwerking tussen onderwijs en praktijk. De lucht was doordrongen van een sfeer van innovatie en vernieuwing, want dat was het centrale thema van de dag.

Boeiende workshops

Gedurende de workshops werden er innovatieve projecten gedeeld, evenals inzichten over vruchtbare partnerschappen met het werkveld. Er werd gepassioneerd gesproken over vooruitstrevende ondersteuning voor studenten die een helpende hand nodig hebben, het creëren van gepersonaliseerde leerpaden en de impactvolle innovatie die onze maatschappij kan transformeren. De workshops waren zo boeiend dat ze soms uitliepen, omdat de deelnemers zoveel intrigerende vragen hadden, inspiratie is zeker opgedaan tijdens dit onderdeel.

Kruisbestuiving

Tijdens de netwerklunch en de studentenexpo Innovation Insight kwamen alle partijen samen en ontaardde de opgedane inspiratie in kruisbestuiving die dus op meerdere manieren dwarsverbanden legde. Tussen de verschillende hogescholen, verschillende partijen en verschillende verantwoordelijkheden. Met hele concrete vervolgacties, dat is het nog het mooiste. Laten we dit samen 6 oktober in Utrecht tijdens het Docenten Event een mooi vervolg geven, ingegeven door de broedplaats die het Innovation Lab in Eindhoven dus is.

PROGRAMMA

Het programma zag er als volgt uit:

09:30 uur: Ontvangst

10:00 uur: Plenaire aftrap

11:00 uur: Workshopronde 1

11:45 uur: Koffiebreak

12:00 uur: Workshopronde 2

12:45 uur: (netwerk-)lunch

14:00 uur: bezoek aan Innovations Insight*

*Innovations Insight is hét event rondom innovatie, onderwijs en onderzoek, waarbij de derde- en vierdejaars studenten met trots projecten laten zien waar ze de afgelopen tijd samen met het werkveld zo hard aan gewerkt hebben.

WORKSHOPS:

 • Fontys ICT Open UP ambitiethema’s

  Cees van Tilborg, Ineke Huyskens, Anke Bardie en Danny Bloks

  Naast het reguliere programma van onderwijsvernieuwing (en uitvoering) heeft Fontys ICT acht zogenaamde ambitiethema’s. Dit onder de gevleugelde naam “Open Up”. We leggen uit wat het doel ervan is, hoe het is aangepakt en wat het heeft opgeleverd. We pitchen over drie van de acht thema’s: “Identity”, “Impact on Society” en “Global Acting”. We denken dat het een goede praktijk is om inspirerende thema’s te zoeken, vinden en benoemen en vanuit dat perspectief actief te werken aan verbetering van het onderwijs. Daar willen we jullie graag in meenemen en hopelijk ook inspireren.

 • Partnerbeleid Fontys ICT

  Bart van Gennip

  Wat heeft meer dan 15 jaar intensief samenwerken met het werkveld opgeleverd en wat is de toekomstverwachting.

 • Personalised Program

  Eric Slaats

  Developing students in an ever changing world is becoming a real challenge for education. Changes in technology have created a situation which makes information and thus free open learning environments a commodity. Tools for learning are becoming interactive, context aware and intelligent in a rapid pace. This opens up new possibilities to approach teaching, coaching and developing people in general. The story of how, granting ownership, trust and safety in a freaky Friday, strength based approach creates a new settings for personalized learning and personal choices is the main focal point for this session.

  Students create their own learning goals, competence profile and assessment criteria in a community based setting and are coached with every feasible learning tool in a blended environment. The vehicle for learning are a large body of open innovation challenges provided by our partners.

 • Onderzoek Fontys ICT InnovationLab

  Lilian Croes

  In 2019 betrok Fontys ICT op de locatie Strijp TQ, in Eindhoven het eerste Fontys Fieldlab: het Fontys ICT InnovationLab. Qua ambitie paste dit prima bij de ambities van Fontys for Society. Maar het was ook een keuze voor een heel andere vorm van huisvesting. En er was lef voor nodig om te kiezen voor een onderzoek- en onderwijslocatie midden tussen het bedrijfsleven op deze plek.  We wilden er vooral veel experimenteren en leren. Dat vraagt om voortdurend meten, observeren, reflecteren en verbeteren. Drie jaar lang volgden  we de ontwikkeling  via een kwalitatief en kwantitatief onderzoek.  We keken daarbij naar  de impact die deze locatie heeft op de professionele ontwikkeling en het welbevinden, op kenniscreatie en kennisdeling ; op de samenwerking met werkveld  ; én op het imago en de identiteit van Fontys en Fontys ICT.

  Tijdens dit kijkje in de keuken delen we graag de uitdagingen en de inzichten die het onderzoek met zich mee bracht. Maar vooral laten we zien wat we geleerd hebben uit de experimenteerfase en wat daarvan de waarde is voor anderen.

 • Student+
  Britt Dinges en Marlou Heskens

  Bij Fontys ICT kan je zijn wie je bent en worden wie je wil. Het waarderen van diversiteit en streven naar inclusief onderwijs, is waar we als instituut dagdagelijks aan werken. In deze workshop worden er 3 concrete initiatieven toegelicht die ieder vanuit hun eigen invalshoek hieraan een bijdrage leveren. Student+, Career Jumpstart en ID+ delen graag hoe ze een antwoord proberen te bieden op de vragen die leven bij studenten, medewerkers en bedrijven.

 • Groeifonds project zms-robotlab

  Peter Lambooij en Mark Beks

  Researchers bij Fontys ICT en Engineering werken samen met de Radboud Universiteit, de Universiteit van Groningen en de TU in Eindhoven in een nationaal groeifondsproject: “De revolutie van zelfdenkende moleculaire systemen”. Voorbeelden van zulke systemen zijn zelfhelende materialen, zoals een coating op een auto die bij een beschadiging vanzelf dichtgroeit, of het gebruik van biologische materialen om energiezuinig gegevens in op te slaan. Centraal onderdeel van het ZMS project is een met robots geautomatiseerd chemisch laboratorium. Dit zogenaamde Robotlab moet het mogelijk maken om in korte tijd heel veel chemische experimenten te doen. Samen met Artificial Intelligence zal dit niet alleen tot snellere meetresultaten leiden, maar ook tot adviezen hoe compleet nieuwe experimenten op te zetten. In deze workshop praten we je bij over het groeifondsproject en de laatste stand van zaken rondom de bouw van het robotlab.

 • iCop

  Lennart de Graaf

  Stel, één dag in de week mag je dromen over hoe je organisatie er ideaal uitziet. Mag je je (ongevraagd)  bemoeien met alles wat er in de organisatie gebeurt. Bovendien krijg je de ruimte om, zonder organisatorische rompslomp, te experimenteren met ideeen om het leven van je studenten en/of collega’s te verbeteren. Dat is precies wat ICop, het innovatieteam van Fontys ICT, doet.
  In deze workshop vertellen we je waarom ICop een belangrijke rol in je organisatie kan spelen, hoe het werkt en wat het in de afgelopen heeft bereikt. Daarna dagen we je uit zelf de ‘stoute ICop schoenen’ aan te trekken en te kijken naar jouw organisatie.

 • Item delen