Stichting HBO-i faciliteert en financiert projecten die vanuit de eigen organisatie en de leden geïnitieerd kunnen worden. De onderwerpen van deze projecten worden ieder jaar vastgesteld op basis van de inbreng van initiatiefnemers en gepresenteerd op de platformvergaderingen.

Samenwerken binnen HBO-i-Teams

Collega's die werkzaam zijn bij de aangesloten opleidingen krijgen toegang tot de HBO-i-Teamsomgeving. Binnen deze omgeving werken de projectgroepen samen en delen bestanden. Aanmelden voor HBO-i-Teams kan via Julian van der Kleijn.

Project aanmelden

Heb je een goed idee voor een project en ben je op zoek naar financiering, draagvlak en projectleden? HBO-i faciliteert en ondersteunt project- en werkgroepen uit het HBO-ICT landschap bij het opzetten en uitvoeren van projecten. Neem contact met ons op voor meer informatie via info@hbo-i.nl.

Voorbeelden van lopende en afgeronde projecten zijn: