Project:

Project Cyber Security

Om tot structureel overleg en afstemming op het gebied van Cybersecurity te komen is het van belang om begripsmatig dezelfde taal te spreken en gezamenlijke uitgangspunten te gebruiken. Dit geldt niet alleen intern, maar ook extern, zodat communicatie helder kan verlopen. Het HBO-i domeinmodel is generiek ingericht terwijl cybersecurityspecialisten doorgaans worden gezien als specifieke beroepsgroep. Dit kan leiden tot onduidelijkheden als het gaat om het inrichten en afstemmen van onderwijs. Dit project heeft als doel om dit voorkomen.

Item delen

hbo-i leden

alle leden