Project:

Project doorstroom WO

Vanuit verschillende HBO-i-opleidingen is er afstemming met en voorbereiding op doorstroming naar WO-opleidingen. Dit zijn vooral lokale initiatieven. Van dit geheel aan initiatieven bestaat vooralsnog geen overzicht. Wellicht kan een dergelijk overzicht een mogelijke samenwerking tussen wo-partijen en hbo-instellingen vergemakkelijken.

Daarnaast is in de laatste HBO-i domeinbeschrijving ook het masterniveau beschreven om de ontwikkeling en verantwoording van professional masterprogramma’s te ondersteunen. Er bestaat geen overzicht van welke ict-gerelateerde professional master programma’s er worden aangeboden en welke initiatieven daartoe bestaan. Vanuit een dergelijk overzicht kan onderlinge afstemming en samenwerking gevonden worden, om op die manier makkelijker en beter een professioneel masteraanbod te ontwikkelen.

Item delen

hbo-i leden

alle leden