Project:

Project doorstroom mbo-hbo

De doorstroom van jongeren tot 25 jaar van het middelbaar beroepsonderwijs naar het hoger beroepsonderwijs is in de afgelopen jaren gedaald. In 2010 ging 44 procent (22.000) van de mbo-4-studenten door op het hbo, en in 2018 was dat nog maar 39 procent (23.000). Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vanuit het mbo geeft alleen een mbo-4-diploma toegang tot het hbo. Meisjes volgen vaker dan jongens een mbo-opleiding op het hoogste niveau. Van de meisjes die in het studiejaar 2017-2018 jonger waren dan 25 jaar en een mbo-opleiding volgden, deed ongeveer 60 procent een opleiding op het hoogste niveau (mbo-4). Bij jongens lag dat rond de 51 procent. (ANP, 30 september 2019)

De doorstroom vanuit het mbo staat van verschillende kanten onder druk. De aansluiting staat als problematisch bekend, het werkveld trekt aan de mbo’ers met een diploma en het zijn vaker meisjes dan jongens die doorstuderen. Doorgaans de groep die niet voor de i-opleidingen kiest. En ook al wordt hier aan gewerkt (zie project vrouwelijke rolmodellen), op de korte termijn zal dit geen sterk afwijkende cijfers opleveren.

Echter, de doorstroming laat zich niet uitsluitend met sombere termen beschrijven. De aansluiting van de opleiding applicatieontwikkeling (mbo) naar softwareontwikkeling (hbo) gaat doorgaans bovengemiddeld goed. Dus reden genoeg om hiermee aan de slag te gaan. Vanuit HBO-i is er een projectgroep die zich hierover buigt, dit gebeurt onder de leiding van Julian van der Kleijn (Avans).

Item delen

hbo-i leden

alle leden