Project:

Project SDG-instrumenten

Alle 36 hogescholen hebben een SDG convenant getekend waarin staat dat ze de Sustainable Development Goals gaan integreren in hun onderwijs. Daarnaast hebben veel hogescholen duurzaamheid/duurzame ontwikkeling en/of SDG in hun missie staan. Op dit moment is de doorvertaling naar HBO-ICT echter ad hoc. Er zijn wel goede initiatieven maar van echte integratie lijkt geen sprake. Er zijn verspreide projecten waarbij de hogescholen elkaar nog niet vinden en wederzijds leren beperkt plaatsvindt. Tevens zijn de SDGs nog geen onderdeel van de Domeinbeschrijving terwijl ze wel verschillende onderdelen raken.

Doel

Een efficiënte (met beperkte hoeveelheid middelen) en effectieve (het doel bereikend om ICT professionals op te leiden die rekening houden met mens, milieu en maatschappij) manier om integratie van SDGs te bereiken is om aan te sluiten bij bestaand onderwijs. Aansluiting kan bereikt worden door bestaande onderwijsinstrumenten te voorzien van SDG elementen via een SDG-wiki of iets dergelijks.

Item delen

hbo-i leden

alle leden