Project:

Project Rendement

De toestroom naar de IT-arbeidsmarkt wordt vanuit de HBO-i opleidingen in sterke mate beïnvloed door het rendement van de opleidingen. Er is op dit moment geen inzicht in wat die rendementen zijn en welke best (en bad) practices er zijn om het rendement van de opleidingen te vergroten (en wat we vooral ook niet moeten doen). De doelstelling is drieledig en luidt als volgt:

Inzicht verkrijgen in:

  • Rendementen van zoveel mogelijke HBOi-opleidingen
    • De definitie van rendement moet hierbij goed afgestemd worden (wat is rendement, kijken we naar propedeuse- en/of hoofdfase- en/of diploma-rendement, enz);
  • Best practices die tot heden bijgedragen hebben aan rendementsverbetering binnen opleidingen;
  • Bad practices: practices die niet of niet aantoonbaar bijgedragen hebben aan rendementsverbetering;
  • Een overzicht verkrijgen van de onderzoeken over dit onderwerp die binnen het speelveld van HBO-i gedaan zijn.

Rob Willemsen (Avans) is de kartrekker van dit project.

Item delen

hbo-i leden

alle leden