Vrouwen in de meerderheid in het hbo, maar niet bij bèta- en technische studies

Vrouwen weten het hbo te vinden, zowel om te studeren als om te werken. Dat blijkt uit cijfers die de hogescholen in het kader van Internationale Vrouwendag verzamelden. Maar terwijl vrouwen in de meerderheid zijn als het gaat om de totale instroom van het aantal eerstejaarsstudenten, blijft hun aandeel achter bij de bèta/technische studies.

 

Steeds meer meisjes volgen hoger onderwijs (51%). Maar bij de technische opleidingen was in het studiejaar 2016/2017 23% vrouw. Wel is er een stijging zichtbaar: in 2015/2016 was 21,4% van de eerstejaars in technische studies vrouw, en in 2012/2013 was dat nog 18,4%. Bij de grootste technische hbo-opleiding (hbo-ICT) was in 2016/2017 in totaal slechts 6,6% vrouw, zo blijkt uit cijfers van VHTO.

Diversiteitspact

Bezien over alle hbo-opleidingen in totaal scoren vrouwen aanzienlijk beter dan bij de technische studies. Ook als het gaat om het bekleden van banen in het hbo doen vrouwen het goed. De Vereniging Hogescholen meldt dat 56% van de werknemers in het hbo vrouw is. Van alle hogeschoolbestuurders is 37% vrouw. Van de 36 voorzitters van Colleges van Bestuur van de hogescholen zijn er 12 vrouw. Het aandeel vrouwen in hogere functies is 40%; een aanmerkelijk hoger percentage dan in andere sectoren. Desondanks vindt Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, dat het beter moet. Hij riep in oktober 2017 al op tot een diversiteitspact met als streven 50% vrouwen in alle hogere functies. Verder benadrukt hij dat hogescholen er nog lang niet zijn als het gaat om culturele diversiteit, want het aantal medewerkers met een migratieachtergrond in hogere functies in het hbo is laag.

Gender balance

Gender balance is al jaren een prominent punt op de agenda van Stichting HBO-i. Ook in 2018 voert HBO-i een project uit over dit onderwerp. HBO-i laat VHTO in kaart brengen hoe groot het probleem precies is, en wil een toolkit ontwikkelen om opleidingen te helpen meer vrouwen aan te trekken en te behouden. Verder is gender balance onderdeel van een HBO-i-project over rendement. Ook gaf Aagje Voordouw (Windesheim) namens HBO-i een presentatie op het NIOC-congres over meisjes den de keuze voor ICT. Eerder al deed HBO-i onderzoek om meer inzicht te krijgen in en grip te krijgen op de instroom, uitstroom en het behoud van vrouwen voor de ICT.

Item delen