Stichting HBO-i onderzoekt rendement binnen ICT-opleidingen

De meeste hbo-ICT-opleidingen kampen met een hoog uitvalpercentage. Exacte cijfers ontbreken; wel is bekend dat maar 44% van de studenten die ooit een ICT-opleiding begon, binnen vijf jaar een diploma op zak heeft. Reden genoeg voor Stichting HBO-i om het rendement van verschillende opleidingen onder de loep te nemen.

 

Bijna 15% van de nieuwe eerstejaars studenten van alle hbo-opleidingen verlaat de opleiding al in het eerste jaar. AG Connect haalde boven water dat slechts 44% van de hbo-ICT-studenten zijn of haar opleiding binnen vijf jaar met succes afrondt.

Project rendement

Een projectgroep onderzoekt komend jaar voor Stichting HBO-i wat het rendement is voor hogescholen die aangesloten zijn bij de stichting en hoe de cijfers van de verschillende hogescholen zich tot elkaar verhouden. Ook wil de projectgroep in kaart brengen wat hogescholen doen om het rendement te vergroten, of er verschil is in uitval tussen mannen en vrouwen en wat hogescholen ondernemen om uitval te voorkomen. De studie kan leiden tot een overzicht met best practices. De projectgroep bestaat uit vertegenwoordigers van Hogeschool Utrecht, Fontys Hogescholen en Hogeschool Windesheim. De projectgroep kan nog een lid van een andere hogeschool gebruiken; wie wil aansluiten bij dit project, is welkom om zich te melden via info@hbo-i.nl.