Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT van start

40 hogescholen en universiteiten werken samen met de Vereniging Hogescholen, de Vereniging van Universiteiten en SURF aan de kansen die digitalisering biedt voor het hoger onderwijs in Nederland. Dat doen zij met het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT. Tijdens de SURF onderwijsdagen zijn de aanvoerders en teams gepresenteerd die met de verschillende thema’s aan de slag gaan.

 

Het Versnellingsplan is bedoeld om het onderwijs zich sneller te laten aanpassen aan de rol van ICT in het dagelijks leven. Alle hogescholen en universiteiten ontvingen een uitnodiging om mee te werken aan de verwezenlijking van (onderdelen van) dit plan. Uit de aanmeldingen is een versnellingsteam samengesteld, dat zich inzet om te werken aan de acht ‘versnellingszones’. Voorbeelden van versnellingszones zijn het faciliteren en professionaliseren van docenten, de aansluiting op de arbeidsmarkt verbeteren, naar digitale (open) leermiddelen en evidence-based onderwijsinnovatie met ICT. Iedere versnellingszone heeft een aanvoerder die leiding geeft aan het team met vertegenwoordigers van de verschillende deelnemers.

Scrum

Het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT zet in op het samenbrengen van initiatieven, kennis en ervaringen en snel en concreet aan de slag gaan op kansrijke thema’s voor het hoger onderwijs in Nederland. Dat gebeurt via de scrum-aanpak: er is een aantal hoofddoelen, maar de manier waarop die worden bereikt staat niet vast. Meer over de thema’s en hoofddoelen lees je in het Versnellingsplan.

Item delen