Deelnemen aan Versnellingsplan om onderwijsinnovatie te versnellen met ICT

Hogescholen en universiteiten hebben nog kort de tijd om aan te haken bij het Versnellingsplan onderwijsinnovatie met ICT. Uiterlijk 13 september kunnen instellingen doorgeven of ze willen bijdragen aan (een onderdeel van) dit initiatief van de Vereniging Hogescholen, de Vereniging van Universiteiten en SURF.

 

De ambities waren er al, maar hoe maken we het onderwijs echt innovatiever? De Versnellingsagenda voor onderwijsinnovatie uit 2017 is in mei 2018 vertaald naar een Versnellingsplan onderwijsinnovatie met ICT. De initiatieven zijn bedoeld om het onderwijs zich sneller te laten aanpassen aan de rol van ICT in het dagelijks leven. Alle hogescholen en universiteiten zijn toen uitgenodigd om mee te werken aan de verwezenlijking van (onderdelen van) dit plan.

Acht versnellingszones

Met het Versnellingsplan onderwijsinnovatie met ICT moeten hogescholen en universiteiten de ambities uit de Versnellingsagenda in vier jaar kunnen waarmaken. Dat gebeurt door te werken aan acht versnellingszones:

  1. Faciliteren en professionaliseren van docenten
  2. Aansluiting op de arbeidsmarkt verbeteren
  3. Flexibilisering van het onderwijs
  4. Naar digitale (open) leermiddelen
  5. Veilig en betrouwbaar benutten van studiedata
  6. Evidence-based onderwijsinnovatie met ICT
  7. Samenwerking met EdTech
  8. Gezamenlijk koersen op versnelling

 

De inhoudelijke invulling van de verschillende onderdelen lees je in het Versnellingsplan.