Vereniging Hogescholen, VSNU en SURF presenteren Versnellingsagenda voor onderwijsinnovatie

“Het onderwijs moet zich versneld aanpassen aan de rol van ICT in het dagelijks leven.” Dat stellen de Vereniging Hogescholen, de Vereniging van Universiteiten (VSNU) en SURF. Om dat te stimuleren, formuleerden de organisaties drie speerpunten om sneller te innoveren.

 

De speerpunten zijn opgenomen in de Versnellingsagenda voor onderwijsinnovatie 2017, die tijdens de SURF Onderwijsdagen op 8 november overhandigd is aan Marcelis Boereboom (directeur-generaal Hoger Onderwijs bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap).

 

Drie speerpunten

De drie organisaties vinden dat zowel het curriculum als de manier waarop studenten kunnen leren aangepast moet worden. De speerpunten voor onderwijsinnovatie gaan over het verbeteren van de aansluiting op de arbeidsmarkt, flexibilisering van het onderwijs en het slimmer en beter leren met technologie. Een stuurgroep met bestuurders van de onderwijsinstellingen en SURF moet de versnelling van onderwijsinnovatie verder vorm geven. In mei 2018 moet deze stuurgroep een vierjarige werkagenda leveren met concrete stappen voor de besturen van de Vereniging Hogescholen, VSNU en SURF.

Item delen