Meer meisjes kiezen voor techniek, maar niet in het hbo

Meisjes in het middelbaar onderwijs kiezen steeds vaker voor techniek. Maar terwijl hun aandeel in technische profielen toeneemt, hapert de doorstroom naar het hoger onderwijs. Renée Prins van Stichting HBO-i gaf een interview aan AG Connect over het achterblijven van vrouwen in ICT-studies: “De ICT heeft een type André Kuipers nodig”.

Gender balance bij HBO-i

In het interview gaat Renée in op het imago van ICT-opleidingen, het gebrek aan rolmodellen en waarom juist meisjes en vrouwen zo’n grote bijdrage kunnen leveren aan de ICT-branche. Niet voor niets staat gender balance hoog op de agenda van Stichting HBO-i. Zo werkt de stichting aan een toolkit waarmee opleidingen eenvoudiger vrouwen kunnen enthousiasmeren, en is het onderwerp onderdeel van een HBO-i-project over rendement. Eerder al deed HBO-i een project om meer grip te krijgen op de instroom, uitstroom en het behoud van vrouwen voor de ICT.

 

Item delen