Inventarisatie erkende opleidingen cybersecurity

Vorig jaar vroeg dcypher hogescholen om hulp bij het in kaart brengen van cybersecurity-opleidingen in het hoger onderwijs. De inventarisatie is inmiddels afgerond. Een van de bevindingen: meer dan de helft van de opleidingen heeft moeite om goede docenten te vinden.

 

De krapte op de arbeidsmarkt van cybersecurityspecialisten neemt toe en er zijn te weinig docenten om die specialisten op te leiden. Deze nijpende situatie zette dcypher aan tot een inventarisatie van cybersecurity-opleidingen in het hoger onderwijs. De inventarisatie is onderdeel van een missie om de kennis en kunde in Nederland over cyberveiligheid te verbeteren. Op lange termijn wil dcypher aanbevelingen formuleren op basis van een verschillenanalyse van de vraag naar goed opgeleide experts en het aanbod van cybersecurity-opleidingen.

Opleidingen in kaart

De inventarisatie leverde het volgende beeld op. Er worden twintig cybersecurity-opleidingen aangeboden door achttien onderwijsinstellingen. Vijftien hiervan zijn voltijd (vijf master, tien bachelor) en vijf deeltijd (drie master, twee bachelor). Drie van de vijf voltijd masteropleidingen zijn tweejarig (120 ECTS) en twee zijn éénjarig (60 ECTS). Bacheloropleidingen worden grotendeels door hogescholen aangeboden (11 van de 12). Bekijk hier het volledige rapport.

Over dcypher

dcypher (Dutch cybersecurity platform higher education & research) is een publiek-privaat platform en een samenwerking van NWO en de ministeries van EZK, J&V en OCW. Het verenigt onderzoekers, docenten, producenten, gebruikers en beleidsmakers om het cybersecurity-onderzoek en -onderwijs een impuls te geven.

Item delen