Help opleidingen cybersecurity op de kaart te zetten

Alle huidige onderwijsactiviteiten voor cybersecurity in het hoger onderwijs worden in kaart gebracht. Het is onderdeel van een missie om de kennis en kunde in Nederland over cyberveiligheid te verbeteren. De hulp van hogescholen is hierbij zeer gewenst.

Hulp van hogescholen gevraagd

In het overzicht komen opleidingen die voldoen aan twee voorwaarden:

–            De opleiding voldoet aan de NCTV-definitie van cybersecurity: “Cybersecurity is het vrij zijn van gevaar of schade veroorzaakt door verstoring of uitval van ICT of door misbruik van ICT. Het gevaar of de schade door misbruik, verstoring of uitval kan bestaan uit beperking van de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de ICT, schending van de vertrouwelijkheid van in ICT opgeslagen informatie of schade aan de integriteit van die informatie.”

–            Het gaat om opleidingen van erkende hogescholen en universiteiten in Nederland, die opleiden voor de graden Associate Degree, Bachelor en Master.

Heeft uw hogeschool een opleiding cybersecurity die aan deze voorwaarden voldoet? Neem dan contact op met Karin van Es, via e-mail (k.vanes@nwo.nl) of telefoon (070-344 09 75).

dcypher

Het overzicht van onderwijsactiviteiten wordt gemaakt door het publiek-private platform dcypher (Dutch cybersecurity platform higher education & research). dcypher is een samenwerking van NWO en de ministeries van EZK, J&V en OCW, en verenigt onderzoekers, docenten, producenten, gebruikers en beleidsmakers om het cybersecurity-onderzoek en -onderwijs een impuls te geven.

Onderwijstaak

“Nederland positioneert zich als een land dat op het terrein van cybersecurity excellente wetenschap bedrijft, uitstekend (hoger) onderwijs biedt, door onderzoek verkregen (academische) kennis en kunde ten goede laat komen aan het innovatief vermogen van de publieke en private sector en aan deze sectoren uitstekende hoogopgeleide professionals aflevert.” Met die doelstelling in het vizier is dcypher in 2016 opgericht. Met het in kaart brengen van de onderwijsactiviteiten voor cybersecurity maakt dcypher een start met de onderwijstaak van het platform. De volgende stap is een behoefte-inventarisatie: wat is er nodig aan opleiding?

Resultaten

Het overzicht wordt in april gepubliceerd op de publiek-toegankelijke onderwijspagina van de dcypher-website. Er staan inmiddels opleidingen van zes universiteiten en tien hogescholen op de lijst. Het resultaat geeft een beeld van verschillen en overeenkomsten tussen de opleidingen aan toekomstige studenten, onderwijsinstellingen, werkgevers en professionals. Het is de eerste stap om meer mensen op te leiden voor de arbeidsmarkt voor professionals, onderzoekers en docenten en moet bijdragen aan verbeterde doorstroom van mbo naar hbo en van hbo naar wo.

Item delen