Hoogopgeleiden omscholen tot ICT’ers: HvA en Nederland ICT slaan handen ineen

De Hogeschool van Amsterdam en Nederland ICT werken samen om hoogopgeleide werkzoekenden zonder ICT-achtergrond om te scholen tot ICT’ers. De samenwerking is een nieuwe stap in het HvA-omscholingsprogramma Make IT Work.

 

Van mismatch naar baan

Werkgevers hebben grote moeite om ICT-vacatures te vervullen. Tegelijkertijd werken veel afgestudeerde hbo’ers niet op een niveau of in een richting die past bij hun opleiding. Om deze mismatch op te lossen, kunnen hoogopgeleiden zonder specifieke IT-achtergrond zich via Make IT Work laten omscholen naar een IT-functie op hbo-niveau, én direct in een baan van start gaan. 145 cursisten vonden inmiddels een baan via Make IT Work.

 

Win-win

HvA en Nederland ICT zetten zich nu gezamenlijk in om kandidaten en bedrijven uit heel Nederland aan zich te binden. Nederland ICT brengt het programma bij haar leden onder de aandacht. Daarnaast krijgen de deelnemende bedrijven de mogelijkheid tot het geven van inhoudelijke feedback op het onderwijsprogramma, zodat het blijft aansluiten bij de actuele behoefte aan talent. “Het is echt win-win”, zegt Lotte de Bruijn (directeur Nederland ICT). “De studenten krijgen een certificaat en een baan, de bedrijven krijgen de werknemers die ze zoeken en de opleiding blijft doorlopend relevant en up-to-date.”

 

Over Make IT Work

Make IT Work maakt het voor hoogopgeleiden zonder specifieke IT-achtergrond mogelijk zich te laten omscholen naar een IT-functie op hbo-niveau en direct in een baan van start te gaan. Cursisten worden via een tool geselecteerd voor Make IT Work. Werkgevers en kandidaat-cursisten ontmoeten elkaar tijdens een werkgeversmarkt. Wanneer de werkgever en de kandidaat een akkoord hebben, kan de kandidaat als cursist mee doen in de omscholing tot Software Engineer, Cyber Security Specialist of Business Analytics Specialist. Make IT Work is onderdeel van het regioplan Werk maken van talent, opgesteld door de Amsterdam Economic Board. Volgens de cijfers van de Amsterdam Economic Board (voorjaar 2015) staan er zo’n 12.000 IT-vacatures in de Metropoolregio Amsterdam open. Tegelijkertijd is er ook werkeloosheid. Make IT Work is één van de maatregelen om deze mismatch aan te pakken.

Item delen