HBO-i Docenten Event 2021: ervaringen uitwisselen, kennis delen en heel veel bijpraten

Meer dan honderd hbo-docenten uit het ict-onderwijs kwamen op 8 oktober naar Utrecht voor het HBO-i Docenten Event, dat tegelijk plaatsvond met het HBO-ICT Job & Student Event. In het Beatrixgebouw ontmoetten zij voor het eerst sinds lange tijd collega’s van opleidingen uit het hele land. En daar was behoefte aan, zo bleek. Kon je er niet bij zijn? De presentaties zijn terug te kijken.

Plenaire start

De dag begon met een plenair gedeelte in het theater van het gebouw. Samen met ruim 1.200 studenten luisterden de docenten naar het welkomstwoord door Frens Vonken (voorzitter Stichting HBO-i) en Maurice van Veghel (voorzitter Raad van Advies). Daarna vertelde Sohan Maheshwar (Developer Advocate bij Amazon Web Services) wat volgens hem de 6 technologietrends van de toekomst zijn.

Discussie over Domeinbeschrijving

Na deze inleiding startte het deel waar de meeste docenten voor kwamen: kennis en ideeën delen, en ervaringen uitwisselen met collega’s uit het hele land, over uiteenlopende onderwerpen tijdens rondetafelgesprekken. Daar stonden thema’s centraal als doorstroom mbo-hbo, professional skills, Associate degrees en Research Design Patterns. Ook was er een tafel waarbij de HBO-i Domeinbeschrijving besproken werd, die in 2023 een update krijgt. Tijdens de discussie bleek dat verschillende opleidingen de Domeinbeschrijving op een verschillende manier gebruiken. Een docent geeft aan dat de Domeinbeschrijving intensief gebruikt wordt bij audits, een andere docent vertelt dat de opleiding studenten uitnodigt om zich te verdiepen in de competenties. Waar de ene docent stelt dat een vertaalslag voor studenten wenselijk is, vindt een ander dat de Domeinbeschrijving niet bedoeld is voor studenten en het de taak van de opleiding is om duidelijke leerdoelen op te stellen. De ruimte die de blokken in de kubus geeft voor eigen invulling wordt als prettig ervaren, maar tegelijkertijd geven meerdere docenten aan dat er behoefte is aan inzicht; hoe worden de blokken binnen verschillende opleidingen geïnterpreteerd, zitten zij daarin ongeveer op één lijn? Er wordt positief gereageerd op de suggestie om meer collegiale uitwisseling te hebben hierover.

Presentaties workshops terugkijken

De lunch was traditiegetrouw goed verzorgd. Een deel van de docenten gebruikte de tijd om weer eens bij te praten met collega’s die zij lang niet gezien hadden, terwijl een ander deel aanhaakte bij de twee workshoprondes. Er was keuze uit 6 workshops: Open onderwijs in de praktijk en een verdiepende sessie van deze workshop, Gamification in het onderwijs, De impact van technologie, De natuurlijke manier van testen van studenten en ICT Research Methods voor Machine Learning Engineering. Jo-An Kamp (Fontys Hogeschool) betoogde in haar presentatie over de impact van technologie dat hoe groter de rol van AI wordt, des te belangrijker de ethiek wordt. Zij vindt het belangrijk dat die boodschap wijdverspreid wordt om te voorkomen dat de studenten van nu de ‘tech regrets’ van de toekomst worden. Ze liet de aanwezigen kennismaken met de eigen toolkit TICT (Technology Impact Cycle Tool), waarmee je projecten kunt toetsen op ethische aspecten. Tijdens de workshop ICT Research Methods voor Machine Learning gingen de docenten aan de slag met de kaartenset om te zien welke aspecten in het framework anders zijn voor projecten in Machine Learning. Het toevoegen van onderzoeksmethoden specifiek voor Machine Learning was een pilot; docenten zijn van harte uitgenodigd om ook voor andere domeinen te onderzoeken welke research methods toegevoegd kunnen worden. De presentaties van alle workshops kun je hier downloaden.

Kijkje in de Keuken

De dag werd afgesloten met een gezellige borrel samen met de studenten. Kon je er niet bij zijn? Op 8 december krijg je een nieuwe kans om bij te praten en kennis te delen tijdens het Kijkje in de Keuken bij Hogeschool Windesheim.

 

 

Tekst: tekst van de koning

Item delen