HBO-i aan de slag met werkgroep Associate Degree ICT

Stichting HBO-i roept haar leden op om contactpersonen door te geven voor de onlangs opgerichte werkgroep over Associate Degree-opleidingen in ICT. Eventueel kunnen deze personen ook zitting nemen in de werkgroep. Ook docenten van hogescholen die nog geen AD hebben, maar wel voornemens zijn om die op te zetten, zijn van harte welkom.

Contactpersoon doorgeven

HBO-i verzoekt alle leden om in ieder geval de gegevens (naam en e-mailadres) door te geven van de persoon bij hun hogeschool die het beste als contactpersoon AD kan fungeren voor de werkgroep. Daarnaast vraagt de werkgroep de contactpersonen om zo veel mogelijk aanwezig te zijn bij de platformvergadering op 13 december. Je kunt de gegevens mailen naar Jorg Janssen, via jorg.janssen@han.nl.

Doelen

Tot nu toe bestaat de werkgroep uit Raymond Blankestijn (Stenden), Frank Schreurs (InHolland) en Janna Jung (HR) en Maurice van Haperen (Avans). De doelen staan nog niet vast, maar de werkgroep AD-opleidingen in ICT kan zich bijvoorbeeld bezighouden met het opzetten van een landelijke overlegstructuur, betrokkenheid tonen bij de domeinbeschrijving ‘Bachelor in ICT’ en bestuderen of het wenselijk is om een eigen domeinbeschrijving ‘Associate Degree in ICT’ in te voeren.