Platformvergadering

 

9.30 uur Ontvangst met koffie

Vergaderingen van thema- en werkgroepen, Stamoverleg, AD, etc.

12.00 uur Lunch
12.30 uur Platformvergadering

Agenda Platformvergadering

1. Opening

2. Mededelingen:

Terugkoppeling van het overleg met het DB en het directeurenoverleg

3. Beleids- en Jaarplan 2018-2019

4. Financiën

Voorlopige cijfers 2017 en concept begroting 2018

5. Kennismanagement

De nieuwe versie van de Domeinbeschrijving. De volgende onderwerpen worden besproken:

  • Beschrijving professional skills
  • Relatie met e-cf
  • Positionering AD en Master

Stand van zaken lopende thema’s:

  • Rekenkamer (arbeidsmarktanalyse)
  • Methode kaart praktijkonderzoek
  • Rendement

Stamoverleg: I, TI en ICT

Verslag van het AD-overleg

6. Terugblik Job en Student Event en Stage Event 2017

7. Besluitenlijst 27 september 2017 Platformvergadering

Goedkeuring besluitenlijst Platformvergadering 2017

8. Belangrijke data 2017

  • 31 januari Platformvergadering
  • 6 en 7 maart NIOC in Leeuwarden


Locatie: Vergadercentrum Vredenburg, Utrecht
Organisator: Bestuur Stichting HBO-i

Item delen

hbo-i leden

alle leden