Gratis downloaden: Schrijfgids Requirements

Na ‘De technische schrijfgids voor ICT-studenten’ heeft CleanText Academy een nieuw boek uitgebracht voor ICT-studenten en IT’ers in opleiding; CleanText: Schrijfgids Requirements. Dit e-book is gratis te downloaden en geeft studenten en professionals in het veld de nodige handvatten om goede requirements te schrijven, inclusief voorbeelden en opgaven.

Belang van goede requirements

Requirements vormen één van de belangrijkste communicatiemiddelen als de opdrachtgevers, gebruikers en ontwikkelteams verspreid zijn over verschillende organisaties of landen. Daarom is het belangrijk om als ICT’er leren requirements te schrijven. Of zoals Jan Jaap Cannegieter (lid van IREB, International Requirements Qualifications Board) in het voorwoord stelt: “Het belang van goede requirements kan niet voldoende benadrukt worden. Bij complexe systemen of systemen waar meerdere gebruikers mee werken is degene die weet wat het systeem moet doen en degene die het systeem maakt doorgaans niet dezelfde persoon. Daarnaast hebben soms meerdere personen of organisaties informatie over het systeem nodig. En dan moet er dus informatie uitgewisseld worden tussen verschillende mensen met verschillende achtergronden.”

Boek downloaden

‘CleanText: Schrijfgids requirements’ is geschreven door Hossein Chamani in samenwerking met Anne van Brussel en Jos van Rooyen. Het is een themagerichte aanvulling op ‘De technische schrijfgids voor ICT-studenten’ maar beide boeken zijn ook los van elkaar te bestuderen en gebruiken. Ze zijn gratis beschikbaar via CleanText Academy.

Item delen