Gratis te downloaden: technische schrijfgids voor ICT-studenten

Er zijn verschillende schrijfgidsen in Nederland, maar een gids speciaal voor ICT-studenten en gericht op technische teksten ontbrak nog. Hossein Chamani, Anne van Brussel en Jos van Rooyen schreven daarom CleanText, een technische schrijfgids voor ICT-studenten die gratis te downloaden is.

 

Gebrek aan bruikbare softwaredocumentatie kan leiden tot verkeerde handelingen, verstoorde processen en haperende dienstverlening bij softwareleveranciers. Technische documentatie fungeert als een cruciale kennisbron voor het waarborgen van de kwaliteit en de continuïteit van software. Het maken en onderhouden van deze documentatie is een taak voor ICT’ers, aangezien zij over vakkennis beschikken en direct betrokken zijn bij het ontwikkelproces. CleanText is bedoeld als instrument in het opleidingstraject, zodat ICT-studenten leren om doeltreffend en kosteneffectief te schrijven.

Inhoud

Het boek richt zich op zes fundamentele vaardigheden voor het construeren van technische teksten:

1. CleanText kwaliteitskenmerken toepassen

2. Schrijftaken scherp analyseren

3. Teksten logisch structureren

4. Zinnen doeltreffend formuleren

5. Woorden effectief gebruiken

6. CleanText kwaliteitscontrole uitvoeren.

 

De belangrijkste bouwstenen van de hoofdstukken zijn praktische concepten, voorbeelden en oefeningen met uitwerkingen. Alle concepten, voorbeelden en oefeningen zijn gerelateerd aan de levenscyclus van software. Deze eigenschappen zorgen ervoor dat studenten vakgericht leren documenteren. De verworven kennis is direct toepasbaar bij technische schrijftaken.

Schrijfgids downloaden

De schrijfgids is gratis te downloaden via CleanText Academy.

Item delen