Zo krijgt Zuyd Hogeschool onderzoek in het DNA van studenten

Onderzoek is overal bij Zuyd Hogeschool. Toch staan de meeste studenten er in eerste instantie niet om te springen. Marcel Schmitz van het lectoraat Data Intelligence vertelt hoe hij onderzoek toch in hun DNA weet te krijgen, en de rol die het lectoraat daarbij speelt. “Een onderzoekende houding is belangrijk voor iedere ict’er.”

Verweven in onderwijs

Onderzoek: studenten van Zuyd Hogeschool kunnen er niet omheen. Of het nu de onderzoeksgerelateerde vakken zijn, de onderzoeksmatige insteek van projecten of de afstudeerprojecten en stages waarmee ze bijdragen aan promotieonderzoek: het is op allerlei manieren verweven in het onderwijs. En zijn ze zelf niet met onderzoek bezig? Grote kans dat ze dan gevraagd worden als participanten in een onderzoek van de hogeschool zelf.

Ver-van-hun-bed-show

“Voor de meeste studenten is onderzoek in eerste instantie een ver-van-hun-bed-show,” vertelt Marcel Schmitz, die voor het lectoraat Data Intelligence werkt aan zijn promotieonderzoek learning analytics supported learning design. “Ze hebben niet voor niets voor het hbo gekozen. Als ze onderzoeker wilden worden, hadden ze wel naar de universiteit gegaan. We leiden echter niet op tot onderzoeker, maar laten ze wel zien dat een onderzoekende houding belangrijk is voor iedere ict’er. Ontwerpgericht onderzoek en de lifecycle van ict zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het is een uitdaging om ze dat verband te laten zien. Vaak zie je studenten na hun stage de switch maken en het belang van onderzoek inzien. En voor sommige studenten blijft het lastig. Die komen met een technisch briljante oplossing, maar kunnen niet uitleggen waarom ze het zo gedaan hebben.”

Onderzoeksmatige aanpak minoren

De kennismaking met onderzoek begint in de eerste studiejaren met onderzoeksgerelateerde vakken, waarbij als basis kwantitatief en kwalitatief onderzoek aan bod komen, net als ontwerpgericht onderzoek. Daarna gaan ze steeds verder de diepte in. De hogeschool pakt de minoren zo onderzoeksmatig mogelijk aan. “Met het lectoraat zijn we verantwoordelijk voor de meeste minoren. De helft van een minor wordt besteed aan ontwerpgericht onderzoek. Het lectoraat is dan vaak de opdrachtgever eventueel samen met een partner uit het bedrijfsleven. Ik treed dus wekelijk op als klant voor de studenten. Tegelijkertijd probeer ik dat te benutten door studenten als publiek te gebruiken. Zo breng ik weer een stukje terug naar de wetenschappelijke wereld.”

Promotieonderzoek

Marcel zit in de laatste fase van zijn promotieonderzoek. Studenten betrekt hij regelmatig, bijvoorbeeld door ze hun afstudeerproject bij hem te laten uitvoeren. “Ik heb zo’n twintig tot dertig projecten gedraaid met studenten. Een van hen heeft bijvoorbeeld een dashboard gemaakt rondom mijn data. Ook vragen we studenten om deel te nemen als populatie bij onderzoeken en publicaties. We nemen ze dan mee in de opzet, zodat ze ook daar van leren.”

Kansen voor samenwerking

Er is ruimte voor verbetering in het hbo als het gaat om onderzoek, vindt Marcel. “Er is geen lesmateriaal voor ontwerpgericht onderzoek, behalve de kaartensets van ict research methods. Ik vind het een gemis dat er geen boek, methode en omgeving is. Hbo’s werken vaak regiogericht. Samenwerken is lastig, er is geen tijd of het krijgt geen prioriteit. De inhoud van de onderzoekslessen zou bij verschillende hogescholen voor 80% hetzelfde kunnen zijn. Statistiek zou zelfs centraal kunnen, al is dat misschien vloeken in de kerk. Maar er liggen zeker kansen voor meer samenwerking op het gebied van onderzoek in het onderwijs.”

Met één been in het curriculum

De promovendus is trots op de manier waarop Zuyd Hogeschool onderzoek verankert in het onderwijs. “Die hebben we mede te danken aan het feit dat onze lector in het curriculumoverleg zit. De minoren worden door het lectoraat verzorgd. Dus als onderzoeker ben je ook docent, en je staat altijd met één been in het curriculum. Dat is onze kracht. Misschien publiceren we wat minder, maar op de lange termijn heeft dit een hele grote meerwaarde. Je moet wel een lector hebben die dat ziet zitten. En de directeur en het managementteam moeten de lector ook die zeggenschap geven. Bij ons staan opleidingscoördinatoren en de lector naast elkaar, en ze bieden elkaar de ruimte. Ik wil de combinatie onderzoek, onderwijs en innoveren – want dat hoort er ook bij – vast blijven houden. Samen met de studenten, want daar doen we het uiteindelijk voor.”

 

Auteur: tekst van de koning

Item delen