Wie schrijft de beste scriptie over informatiebeveiliging?

Studenten die dit jaar afstuderen op een onderwerp binnen het vakgebied informatiebeveiliging, kunnen zich tot 31 augustus inschrijven voor de Joop Bautz Information Security Award (JBISA). De winnaar sleept € 2.000,- in de wacht; de nummers 2 en 3 ontvangen voor het publiceren van hun werkstuk op de website van JBISA een bedrag van € 250,-.

Over de JBISA

De award is vernoemd naar Joop Bautz, die in 2000 overleed. Al in de jaren ’70 streefde hij als pionier naar professionalisering van informatiebeveiliging. Talrijke publicaties van zijn hand en diverse bestuurlijke functies gaven vorm en inhoud aan dit pionierschap. Eén van de sterke krachten van Joop Bautz was het enthousiasmeren en bijeenbrengen van mensen en organisaties om te komen tot gezamenlijke activiteiten en initiatieven op het gebied van informatiebeveiliging in Nederland. De JBISA heeft dan ook als doelstelling om individuen en organisaties te stimuleren om een belangrijke bijdrage te leveren in het werkveld van informatiebeveiliging.

Criteria en inschrijven

De JBISA wordt toegekend aan de hbo- of wo-student met de meest veelbelovende en actuele bijdrage aan het vakgebied informatiebeveiliging. Studenten kunnen zichzelf aanmelden, maar docenten kunnen dat ook voor hun studenten doen. De mogelijkheid om dat te doen en de criteria vind je op de website van de Joop Bautz Information Security Award. De prijsuitreiking vindt plaats op 9 oktober 2019 in Theater FIGI Zeist tijdens het Information Security-Congres.

Item delen