Vereniging Hogescholen vraagt aandacht voor goed en toegankelijk hoger onderwijs

Nederland staat voor grote maatschappelijke vraagstukken, zoals regionale ontwikkeling en arbeidsmarkttekorten in de zorg, techniek en het onderwijs. Hogescholen spelen een sleutelrol bij het opleiden van studenten voor beroepen in tekortsectoren. Via een brief aan informateur Ronald Plasterk vraagt de Vereniging Hogescholen daarom aandacht voor goed en toegankelijk hoger beroepsonderwijs.

Praktijkgericht onderzoek

De Vereniging Hogescholen wijst ook op het belang van praktijkgericht onderzoek. Maatschappelijke uitdagingen als gevolg van de vergrijzing, digitalisering, het woningtekort en de energiecrisis vragen om innovatieve oplossingen. Hogescholen leveren daar samen met het bedrijfsleven een belangrijke bijdrage aan met praktijkgericht onderzoek. Ook zorgt het praktijkgericht onderzoek ervoor dat het onderwijs dat op de hogescholen gegeven wordt up-to-date blijft en dat studenten over de juiste vaardigheden beschikken voor de arbeidsmarkt nu en in de toekomst. Om dit onderzoek uit te kunnen voeren, investeren hogescholen in het opzetten van onderzoeksgroepen van lectoren en onderzoekers en in voorzieningen om de onderzoeksresultaten ter beschikking te stellen aan de samenleving. Hiertoe is een ruimhartiger en stabiele financiering van praktijkgericht onderzoek nodig, stelt de Vereniging Hogescholen.