Vereniging Hogescholen en Nuffic werken samen aan internationalisering Nederlands hoger onderwijs en onderzoek

De Vereniging Hogescholen en Nuffic (de Nederlandse organisatie voor internationalisering in het onderwijs) hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor de verdere uitwerking van de ‘Gezamenlijke Visie Internationaal’ van de Vereniging Hogescholen en de VSNU.

 

In de samenwerkingsovereenkomst bekrachtigen beide partijen de gezamenlijke doelstellingen op het gebied van internationaliseren, en spreken zij af nauw samen te werken en activiteiten zo veel mogelijk op elkaar aan te laten sluiten.

Gezamenlijke Visie Internationaal

De ‘Gezamenlijke Visie Internationaal’ beschrijft de ambities van de Vereniging Hogescholen en de VSNU (Vereniging van Universiteiten) op het gebied van internationalisering voor de verdere ontwikkeling van Nederland als kenniseconomie. Om een plaats in de top 5 van de kenniseconomieën te verzekeren, zien de kennisinstellingen het als de uitdaging om Nederland neer te zetten als ‘global brand’.

Samenwerkingsovereenkomst

De samenwerkingsovereenkomst met Nuffic gaat over de verdere uitwerking van de gezamenlijke visie, en beslaat een aantal thema’s:

– Branding van het Nederlandse systeem voor hoger onderwijs en onderzoek;

– Versterking van internationale vaardigheden en mobiliteit in het hoger onderwijs, met als onderwerpen: Versterking uitgaande mobiliteit, Internationalisation at home, Mobiliteitsobstakels, Beschikbare indicatoren/data, Onderwijsvergelijking, Joint programmes;

– Investeren in internationale netwerken en samenwerking/global development, met als onderwerpen: Versterking alumni-activiteiten, Missies (economische handel/kennis), Global Development.

Verder beschrijft de samenwerking de frequentie van en het soort overleg.

Item delen