Steunpunten en Jet-Net werken intensiever samen

Jet-Net, Regionaal Steunpunt Leiden en Bètasteunpunt Zuid-Holland intensiveren hun samenwerking in 2018. Het gaat om een pilot van een jaar, waarin de drie partijen verschillende activiteiten wil ondernemen.

 

Eén van de activiteiten waarbij de steunpunten en Jet-Net de handen ineen willen slaan, is de ontwikkeling van het palet aan leerlingactiviteiten vanuit Jet-Net-bedrijven, passend bij de vakinhoud van havo en vwo, met gebruik van de expertise vanuit het voortgezet en hoger onderwijs. Deze activiteiten zijn aanvullend op de docentactiviteiten en andere leerlingactiviteiten die binnen de steunpunten al ontwikkeld worden. Verder zetten de drie partijen samen in op het bereiken van havo- en vwo- bètadocenten: zij zijn belangrijke ambassadeurs om leerlingen te enthousiasmeren voor technologische beroepen en opleidingen. Een ander onderdeel van de pilot is dat Jet-Net en de steunpunten samen naar een vakoverstijgend Jet-Net bedrijfsproject werken, aansluitend bij de betrokken universiteiten, hogescholen en havo-/vwo-scholen en passend bij Zuid-Holland.

Over de steunpunten en Jet-Net

Regionaal Steunpunt Leiden en Bètasteunpunt Zuid-Holland vormen een samenwerkingsverband tussen voortgezet onderwijs, hogeschool, universiteit en bedrijfsleven voor een inspirerend bètaonderwijs. Jet-Net is het Jongeren en Technologie Netwerk Nederland: een samenwerking tussen bedrijven, onderwijs en overheid met als doel om havo- en vwo-leerlingen een reëel beeld te geven van bèta en technologie. Jet-Net wil jongeren interesseren voor een bètatechnische vervolgopleiding.