Stand van zaken instellingsaccreditatie

In 2017 diende het ministerie van OCW twee wetsvoorstellen in bij de Tweede Kamer over het accreditatiestelsel. Inmiddels heeft de Tweede Kamer te kennen gegeven een aantal pilots te starten met een sterk afgezwakte vorm van instellingsaccreditatie.

 

Op 1 september 2018 start een pilot met instellingsaccreditatie met lichtere opleidingsaccreditatie gericht op onder meer een vermindering van de lasten. Per 1 januari 2018 konden instellingen zich aanmelden voor de pilotfase. Het ziet ernaar uit dat de Hogeschool van Amsterdam, de Haagse Hogeschool voor de Kunsten en de LOI zich melden voor deze fase.

Wetsvoorstel Accreditatie op maat

De Wet accreditatie op maat (Wam) is besproken in de Tweede Kamer. De aanbevelingen van de Inspectie zijn overgenomen. Binnenkort besluit de Eerste Kamer over de Wam. Het definitieve evaluatierapport van de Inspectie wordt later dit voorjaar verwacht maar zal naar alle waarschijnlijkheid geen verrassingen meer bevatten.

Item delen