SPARC steunt onderzoeksaanvraag Fontys Hogeschool ICT met ‘letter of intent’

Begin januari zette Fontys Hogeschool ICT een stap voorwaarts in de lopende samenwerking met haar Partners in Innovation, verenigd in de coöperatie Sharing Platform for Applied Research Cooperation (SPARC). SPARC-voorzitter Martin Hundepool ondertekende de eerste ‘letter of intent’ namens de coöperatie als supporter en investeerder van langlopend onderzoek in en met ICT. Onderzoek dat plaatsvindt in de unieke onderwijsomgeving van het Fontys ICT InnovationLab op Strijp TQ, waar SPARC ook een belangrijke rol vervult in de uitvoering van innovatief en praktijkgericht onderzoek.

Co-creatie en coöperatie

SPARC is een netwerk van leidende organisaties uit diverse branches, die bredere kenniscreatie en -deling binnen het ict-domein in de Brainportregio hoog op de agenda hebben staan. Daarom werken zij al geruime tijd als investeerders en partners samen met Fontys Hogeschool ICT. Dit gebeurt binnen het Fontys ICT InnovationLab, waar onderwijs en het werkveld samenkomen om te leren, onderzoeken en werken aan ict-innovaties. In deze hybride leeromgeving spelen SPARC-leden, zoals Partners in Innovation, een grote rol door praktijkgerichte onderzoeksvragen uit hun business in het onderwijs onder te brengen. Daarmee wordt het Fontys ICT InnovationLab een kennisinstantie waar ervaringen, informatie en technologie uitgewisseld worden om nieuwe mogelijkheden te verkennen. De resultaten van deze onderzoeksvorm zijn bovendien direct toepasbaar in het werkveld. Zo geven SPARC en Fontys Hogeschool ICT gezamenlijk vorm aan de ict-ontwikkelingen van morgen.

Shirtsponsor voor ict-innovatie

Naast een centrale rol in deze unieke onderwijsvorm van Fontys Hogeschool ICT, investeert SPARC in langlopend onderzoek vanuit de Fontys lectoraten. Door de krachten te bundelen als leden, kan SPARC meer slagkracht bieden voor de werving van onderzoeksmiddelen. Met een basisbijdrage van 250.000 euro op jaarbasis maakt SPARC een onderzoeksbudget van bijna 1 miljoen euro mogelijk. In de woorden van SPARC-penningmeester Ben Veld: “SPARC is de shirtsponsor van een uitgebreid team dat toegepast ict-onderzoek verricht. De bijdrage van SPARC werkt als een vliegwiel bij het aanboren van andere subsidiebronnen. De leden van SPARC versterken met dit initiatief de regionale innovatiekracht.” De SPARC-leden en ‘shirtsponsors’ van ICT-onderzoek van 2021 zijn: Sligro Food Group, Atos, PSV, HLB Van Daal, Simac IT NL, CTOUCH, Additive Industries, PharmaPartners, GAC Business Solutions, Vion Food Group, HERE Technologies, IT-Workz, Ecodorp Boekel, Bierens Incasso Advocaten, Ministerie van Defensie en de Sociale Verzekeringsbank.

Steun voor onderzoeksvoorstel Data-Driven Biodiversity

De eerste ‘letter of intent’ ondersteunt de NWO-aanvraag voor het onderzoeksvoorstel Data-Driven Biodiversity. De penvoerder namens Fontys Hogeschool ICT is professor Gerard Schouten. Het onderzoek richt zich op het verkennen en implementeren van mogelijkhededen om biodiversiteit in steden middels data en ICT-tools meetbaar en inzichtelijk te maken voor toepassingen als stadsinrichting en slim groenbeheer.

Kennisdeling in beweging

De samenwerking tussen SPARC en Fontys Hogeschool ICT is volop in ontwikkeling. Ook dit jaar verwelkomde de coöperatie nieuwe partners. Doorlopend onderzoek helpt de samenwerking en onderlinge kruisbestuiving in kennisdeling tussen de partners te verbeteren en nieuwe kansen te verkennen. Ook in 2021 verwacht de coöperatie nieuwe leden te verwelkomen, het netwerk te laten groeien en verder ontwikkelen.

Item delen