Ruim 72 procent hbo’ers is tevreden met opleiding

72,2 procent van de hbo-studenten is tevreden over de opleiding. Dat blijkt uit de Nationale Studenten Enquête (NSE) 2018. De algemene tevredenheid is daarmee licht gedaald; vorig jaar gaf 75,2% aan tevreden te zijn.

 

De NSE wordt jaarlijks uitgeschreven door Studiekeuze123. Meer dan 270.000 studenten van 74 hogescholen en universiteiten vulden de NSE in.

Kwaliteitszorg

Opvallend is dat de tevredenheid over hbo-masters flink is gestegen. Verder scoren onder andere de stage-ervaringen, groepsgrootte, de studie in het algemeen, algemene vaardigheden en de studiefaciliteiten goed. Aandachtspunt is de kwaliteitszorg. De scores op dit gebied zijn verbeterd ten opzichte van vorig jaar, maar liggen nog steeds lager dan het gemiddelde. Vooral de onderdelen ‘informatie over de uitkomsten van onderwijsevaluaties’, ‘de wijze waarop je opleiding gebruikt maakt van evaluaties’ en ‘de manier waarop je opleiding op klachten en problemen reageert’ scoorden minder goed. Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, reageert: “Opleidingscommissies spelen hier een belangrijke rol in. Sinds 1 september 2017 is de positie van de opleidingscommissies versterkt dankzij de Wet versterking bestuurskracht. Zo is de opleidingscommissie een echt medezeggenschapsorgaan geworden met formele instemmingsrechten.”

Scherp blijven

Over de lichte daling van de tevredenheid ten opzichte van vorig jaar zegt De Graaf: “Juist dat stimuleert om scherp te blijven en te kijken naar waar instellingen het nog beter kunnen doen. Ik ben blij dat de algemene tevredenheid over onze masteropleidingen wel sterk is gestegen vergeleken met andere jaren. Dat sterkt ons in de keuze ons masteraanbod te verbreden.”

Resultaten NSE 2018

De resultaten van de NSE 2018 per hogeschool kun je bekijken via de website van Studiekeuze123.