Resultaten project Genderbalance in de ICT

Meer dan 10 jaar was Renée Prins de drijvende kracht achter het verbeteren van het imago van ICT, waarbij genderbalans en diversiteit een belangrijke factor speelden. Op 28 november nam ze afscheid van Stichting HBO-i. Een mooi moment om de balans op te maken met een presentatie over de inspanningen en resultaten.

 

Renée presenteerde de resultaten van het project tijdens het Kijkje in de Keuken bij de ICT-opleidingen van de HvA. Het werd een verhaal over imago, good practices, rolmodellen en samenwerking.

ICT-Mindsets

Stichting HBO-i streeft naar diversiteit en inclusiviteit in het algemeen en naar een verhoging van het aantal vrouwelijke ICT-studenten in het bijzonder. In 2009 werd een start gemaakt met het project met ICT-Mindsets. Het imago van ICT had een oppepper nodig. Veel jongeren associeerden ICT met eenzaam en weinig uitdagend werk. Met ICT-Mindsets laten we de nieuwsgierige, innovatieve kant van ICT’ers zien. We zetten vier types neer die korte metten maken met de vooroordelen: de functionele ICT’er, de creatieve ICT’er, de sociale ICT’er en de Carrière ICT’er.

Veldraadplegingen en rolmodellen

2014 tot en met 2016 stonden in het teken van veldraadplegingen. Wat is het beeld van ICT’ers, hoe veranderen we dat, en hoe bereiken we meisjes met onze boodschap? Dat leidde onder andere tot het succesvol opzetten van een vrouwelijke community rolmodellen HBO-i in 2017, in samenwerking met VHTO. Samen met VHTO faciliteert HBO-i bijeenkomsten met deze rolmodellen en onderzoekers, waarbij de rolmodellen thema’s en onderwerpen aandragen. De vrouwelijke ICT-rolmodellen worden opgenomen in de landelijke database van VHTO (Spiegelbeeld), waardoor zij inzetbaar zijn voor activiteiten in gehele onderwijsketen.

Toolkit

Een van de uitkomsten van de veldraadplegingen was de behoefte aan een toolkit over Genderbalance in de ICT. Het project Genderbalance in de ICT is opgestart als een van de instrumenten om daar aan bij te dragen. Samen met experts van HBO-i-leden Hogeschool Windesheim en De Haagse Hogeschool, VHTO en het Europese project Digital Girls is de ontwikkeling van een toolkit voor huidige en toekomstige vrouwelijke rolmodellen en voor HBO-i-leden gestart. De toolkit is een verzameling initiatieven van de verschillende organisaties, die HBO-i op deze manier wil helpen ontsluiten. Rolmodellen krijgen informatie en onderzoeksgegevens om meer meisjes en vrouwen enthousiast te maken voor een toekomst in de ICT. De toolkit voor HBO-i-leden bevat informatie over instroom, behoud en uitstroom, onderzoeksgegevens, genderscans en praktische tips en trucs voor open dagen en communicatieactiviteiten. Je vindt de toolkit op www.hbo-i.nl/toolkit-genderbalance.

Item delen