Projecten HBO-i: wie doet er mee?

HBO-i initieert meerdere projecten die bijdragen aan de kwaliteit van hbo-ict-onderwijs. Voor verschillende projecten zoeken we docenten van de aangesloten hogescholen die willen participeren. Bekijk hier bij welke projecten we nog deelnemers kunnen gebruiken.

SDG-wiki

Met dit project brengen we initiatieven en hulpmiddelen van verschillende hogescholen op het gebied van Sustainable Development Goals (SDG’s) in kaart. We adviseren over het gebruik van een SDG-wiki voor HBO-i, en over het al dan niet aanpassen van de domeinbeschrijving om SDG’s hierin een plek te geven. Heb je belangstelling om hierover mee te praten? Voor meer informatie en om je aan te melden neem je contact op met Joris Gresnigt (HU).

Project Approach Tool

De Project Approach Tool (PAT) ondersteunt studenten bij het bepalen van hun projectaanpak met extra aandacht voor onderzoeksaspecten aan de hand van het DOT framework. Het bevat zowel de cmd, ict als engineering research method kaartjes en ondersteunt online samenwerking. De tool is nog in ontwikkeling, voornamelijk via studentenprojecten. De broncode is open beschikbaar. We zoeken opleidingen die het leuk vinden om hier feedback op te geven voor brede inzetbaarheid, mee te bouwen via studentenprojecten, en het bijvoorbeeld uit te testen in het eigen onderwijs. Wil je meer informatie? Neem contact op met Danny Plass (Saxion).

Ict Research Design Patterns

De belangrijkste ict-onderzoekspatronen identificeren en beschrijven: dat is een van de doelen van het project Ict Research Design Patterns. Daarnaast willen we met dit project materiaal ontwikkelen zodat de onderzoekspatronen beschikbaar en bruikbaar zijn voor hbo-ict-studenten en -docenten. De doelstelling is om studenten patronen aan te reiken voor het opzetten van een onderzoeksplan bij een onderzoeksvraag, een proces of de realisatie van een (deel)product. De student moet het onderzoeksontwerp zelf verder uitwerken met onder andere keuze en onderbouwing van passende onderzoeksmethodes. Als eindresultaat van dit project wordt een uitbreiding voorzien van de website ictresearchmethods.nl met een sectie over research design patterns. Zie je voor jou een rol weggelegd bij dit project? Stuur een mail naar info@hbo-i.nl.

Item delen