Pleidooi voor prominente plek ICT in onderwijs

Digitale geletterdheid moet verplicht worden in het onderwijs, vindt Ernst-Jan Stigter, directeur van Microsoft Nederland. Hij deed hiervoor een pleidooi in de Tweede Kamer. Stigter stelt dat als ICT geen prominentere plek krijgt in het onderwijs, ons land “door alles en iedereen voorbij gelopen” wordt.

 

Ook in een interview met De Telegraaf benadrukt Stigter het belang van digitale vaardigheden. Hij waarschuwt dat de voorsprong die Nederland nu nog heeft op ICT- en innovatiegebied, snel kan verdwijnen. Hij vindt dat jongeren niet per se hoeven leren programmeren, maar wel moeten leren omgaan met de middelen.

 

Te traag

Stigter was als portefeuillehouder Onderwijs & arbeidsmarkt van het bestuur van Nederland ICT in de Tweede Kamer uitgenodigd om de visie van de ICT-sector te geven op herziening van het curriculum van het basis- en voortgezet onderwijs. Nederland ICT wil dat digitale geletterdheid een vast onderdeel wordt van het curriculum. Hieronder vallen computational thinking, basiskennis van ICT, mediawijsheid en informatievaardigheden. Stigter benadrukte dat dit geen doel op zich is, maar een middel om de leerlingen van nu voor te bereiden op een toekomst waarin alle beroepen vragen om begrip van ICT. Het belang van digitale geletterdheid wordt breed gedeeld, maar het tempo waarop de vernieuwing van het curriculum nu gaat is te traag. Binnen Europa loopt Nederland nu al achter. Stigter riep de politiek daarom op tot meer ambitieuze doelstellingen op dit vlak.

 

Meer informatie

Op de website van Nederland ICT vind je meer informatie over hun visie en het pleidooi van Stigter.

Item delen