Overzicht minoraanbod hbo-ict-opleidingen

Van IT Educatie tot Sensortechnologie: het minoraanbod vanuit hbo-ict-opleidingen is zeer divers. Julian van der Kleijn maakte een overzicht van de minoren op basis van de ontvangen input en zette opvallende trends in ict-minoren op een rij. Tevens geeft hij aan open te staan voor input vanuit de opleidingen om samen na te denken over het minoraanbod.

Uiteenlopend aanbod

De ontwikkeling van brede basisopleidingen met uiteenlopende specialisaties is goed terug te zien in het aanbod. De diversiteit is enorm, zowel wat betreft de inhoud als de opzet van de programma’s. Minoren moeten onder een opleiding vallen. Maar bij bijvoorbeeld de multidisciplinaire minors lijkt dit meer een organisatorische voorwaarde dan een inhoudelijke. Het staat de diversiteit in het aanbod in ieder geval niet in de weg!

Diversiteit in meer detail

Het merendeel van de minoren wordt in het Nederlands aangeboden, maar bij een derde is Engels de voertaal. Veruit de meeste minoren kun je zowel in het voorjaar als in het najaar volgen. Ongeveer 33% wordt slechts een keer per jaar aangeboden. De verscheidenheid aan ingangseisen is bijzonder groot: praktisch elke minor heeft andere ingangseisen. Waar de ene minor een propedeuse vraagt en ‘bij voorkeur een afgeronde stage’, wordt er aan de andere kant van het spectrum gevraagd om een bijna afgeronde hoofdfase en excellente professional skills. Minder verschil is er met het aantal ec; op enkele uitzonderingen na is elke minor 30 ec waard. En op één minor na, wordt elke minor in voltijd aangeboden. Wil je je als minor extra onderscheiden, dan kan het aanbieden van een deeltijdvariant daar dus bij helpen.

Oud versus nieuw

Leuk ook om te zien hoe de trends in het vakgebied afgeleid kunnen worden uit de jaartallen waarin de minoren zijn gestart. De oudste drie minoren in het overzicht zijn twee game development minoren en een mediaproductieminor. En voor de nieuwe minoren geldt grotendeels dat de focus minder ligt bij de hard skills en meer bij vaardigheden als samenwerken (zoals bij DevOps van de HAN en Data Driven Business Lab van Fontys), en een brug vormen tussen verschillende partijen (bijvoorbeeld Analytics Translator van HHS). In een enkel geval gaat een minor in op de ethiek van het vakgebied (Digital Ethics van HHS).

Uiteenlopende aantallen

Ook opvallend is het sterk uiteenlopende aantal minoren dat een hogeschool aanbiedt. Hoewel we niet van alle leden minoren konden verwerken in het overzicht, is goed te zien dat de ene instelling veel meer inzet op een breed minoraanbod dan de andere. Dit lijkt in lijn met het instellingbrede beeld, zoals te zien is via Kies Op Maat. Op basis van de algemene instroomcijfers van eerstejaars studenten zijn de HvA, HU en Fontys de grootste hogescholen. Met een totaalaanbod van 162 minoren is de HvA de tweede grootste aanbieder van minoren. De HU vinden we op gepaste afstand terug met een vijfde plaats (132 minoren), maar vanuit Fontys staan er ‘maar’ 88 minoren op Kies Op Maat. Let wel: hier is niet op ict geselecteerd. Toepassen van deze zoekterm levert dan ook lang niet alle relevante minoren op. Achter de schermen valt nog genoeg te winnen op zoek naar de geïnteresseerde studenten.

Overzicht minoren

We vroegen alle opleidingen die zijn aangesloten bij HBO-i om informatie over hun minoren op een rij te zetten. Op basis daarvan maakten we een overzicht dat je kunt downloaden van de Teamsomgeving van HBO-i. Heb je nog geen toegang tot die omgeving? Mail Julian van der Kleijn.

Item delen