Op drielandentour met HBO-i

In september vond de jaarlijkse Conference Tour van HBO-i plaats voor leden en deelnemers aan werkgroepen. De studiereis is onder andere bedoeld om de verbinding tussen leden te versterken, inhoudelijk af te stemmen met het internationale werkveld en ontwikkelingen in het internationale ict-onderwijs in beeld te brengen. Dit jaar ging de reis naar België en Duitsland.

 

Een verslag door Julian van der Kleijn (Avans Hogeschool)

 

Met de (digitale) Domeinbeschrijving onder de ene arm en veel vragen onder de andere arm gingen we met 33 personen op weg naar Duitsland en België. Samen vertegenwoordigden we 9 hogescholen, de brede opleidingen, maar ook de stamopleidingen en zowel bachelors als ad’s; een mooie diverse groep dus.

Aftrap bij Fontys Eindhoven

Na een warm welkom en een uitstekende lunch kregen we een presentatie over de fieldlabs en de daaruit voortvloeiende succesvolle samenwerking met het werkveld. Eindhoven was tevens de centrale opstapplek voor ons reisgezelschap. Vandaar vertrokken we per bus naar Aken.

Op naar Aken

In Aken stond een bezoek aan FIR | RWTH op de planning. FIR is een multidisciplinair onderzoeks- en onderwijscentrum dat verbonden is aan de RWTH Aachen University. Hier wordt ruimte geboden aan startups, in samenwerking met universiteit en bedrijfsleven, om te werken aan de digitally integrated company of the future. We kregen uitleg over ontwikkelingen op het gebied van engineering die werden toegepast aan de hand van casussen over VW en Tesla en over een succesvolle mobiliteitsoplossing die is ontwikkeld door FIR voor DHL. Na ons bezoek aan FIR reisden we door naar het hotel in Hasselt, onze standplaats tijdens deze trip. Na het eten werden we via een quiz opgewarmd voor een werksessie over de Domeinbeschrijving. De avond leverde constructieve discussies op en de eerste consensus werd bereikt met het besluit dat 22.00 uur een mooie tijd was om de werkdag af te ronden.

AP Hogeschool Antwerpen

Dinsdag 20 september vertrokken we om 8.00 uur naar de haven van Antwerpen, waar we opnieuw een bevlogen verhaal over innovatie te horen kregen. In dit verhaal kwam ict dominanter terug dan in Aken. Ook de plek die studenten in dit innovatieproces innemen, was prominenter. Het middagprogramma bestond uit een bezoek aan AP Hogeschool Antwerpen waar we een enthousiast docententeam troffen. Het was een leuke ontmoeting met veel interactie. De collega’s van AP Hogeschool Antwerpen hadden minstens zoveel vragen aan ons als wij aan hen. Misschien wordt het tijd voor internationale uitbreiding van HBO-i? Na diverse demonstraties in het Immersive lab volgden rondetafelsessies, waar onderwerpen als de ad’s (graduaatopleiding in het Vlaams), AI, cybersecurity en de domeinbeschrijving werden besproken. De dag werd na een borrel met de collega’s van AP afgesloten bij een restaurant in de binnenstad.

Europese Commissie

Woensdag 21 september waren we welkom bij de Europese Commissie in Brussel. Er was een vol programma met presentaties voor ons samengesteld. We zijn uitvoerig bijgepraat over de Europese visie op ict-onderwijs en ict-onderwijsontwikkeling. Bijvoorbeeld over cloud en inclusiviteitsbevordering. En en passant kregen we ook college over het Europese politieke bestel, wat geen overbodige luxe bleek!

Onderstaand een opsomming van de presentaties. Het gaat te ver om die hier allemaal inhoudelijk te bespreken, daarom zijn de besproken slides gelinkt aan de onderwerpen. En mocht je naar aanleiding hiervan vragen hebben of meer willen weten, neem contact op via j.vanderkleijn@avans.nl

 

Topics

Making the European Education Area a reality by 2025 – door Dita Kudelová, teamleider DG Onderwijs, Jongerenzaken, Sport en Cultuur;

European approach to micro-credentials for lifelong learning and employability – door Agnieszka Jelnicka, DG Onderwijs, Jongerenzaken, Sport en Cultuur;

The European Digital Education Hub – door Anusca Ferrari, DG Onderwijs, Jongerenzaken, Sport en Cultuur;

EU amongst leaders in IT – door Witte Wijsmuller, DG Communicatienetwerken, Inhoud en Technologie;

Open Science – Open Data – Open Systems – door Javier Lopez Albacete, DG Onderzoek en Innovatie.

 

Na deze lange dag waren we toe aan een ontspannen diner en avondprogramma, of een rondje over de Hasseltse kermis.

PXL @ Hasselt

Donderdag 22 september bezochten we als laatste onderdeel van deze reis, de PXL Hogeschool in Hasselt, met een mooi divers aanbod aan ict-opleidingen. Ook hier stonden de deuren voor ons open en was er alle gelegenheid om met de collega’s te praten over de thema’s die we ook met de collega’s in Antwerpen hadden besproken. Vooral de diversiteit in onderwijsniveaus was indrukwekkend bij PXL, graduaatsopleidingen (bij ons ad’s), bachelors, postgraduaatopleidingen, banaba’s (bachelor na bachelor), masters, manama’s (master na master). Voltijd, deeltijd, zij-instromers, iedereen kan met dit aanbod bediend worden. Om de professionele omgang te bevorderen, worden studenten junior-collega’s genoemd bij PXL. Na de lunch met de PXL-collega’s vertrok de bus weer terug richting Eindhoven van waaruit iedereen huiswaarts ging.

Wetenswaardigheden

In Vlaanderen is de AZERTY-indeling gangbaar voor de toetsenborden. Zoek dan maar eens als Nederlander snel de punt terwijl je voor een groep staat te presenteren!

De naam Antwerpen komt van aanwerpen, wat gebeurde met het slip dat tegen de oevers opdreef als gevolg van het grote getijdenverschil in de Schelde.

En wellicht bekend, een studentenkamer in het Vlaams heet een studentenkot. Maar wat voor ons als een verrassing kwam, het meervoud hiervan is studentenkoten.

Tot slot, wil je een stap maken als docent, kun je het best in Vlaanderen aan de slag gaan want dan ben je direct lector. Maar vermoedelijk niet met de salarisschaal die we in Nederland deze functie toekennen…

 

Item delen