Onderzoek naar studie-werk transitie van studenten met autisme

De vraag naar professionals in de technologiesector is groot. Toch zit 30-50% van een specifieke groep talentvolle afgestudeerden vaak zonder passend werk: mensen met een diagnose autisme. Lars Veerhoff, docent-onderzoeker bij Fontys ICT, werkt aan een groot onderzoeksproject om hier verandering in te brengen. Als docent of student kun je hierbij helpen.

Respondenten gezocht

Veerhoff ontdekte dat er maar heel weinig bekend is over de transitie van studie naar werk voor mensen met autisme. Het in kaart brengen daarvan is een eerste stap naar een oplossing voor het probleem dat zo’n grote groep geen passend werk vindt na de studie, stelt hij. Voor zijn onderzoek naar de transitie van onderwijs naar werk voor studenten met autisme is Veerhoff op zoek naar studenten met de diagnose autisme in hun laatste studiejaar. Via vragenlijsten wil jij hen volgen tijdens deze verandering om zo knelpunten en uitdagingen in kaart te brengen. Ken je een student die hiervoor in aanmerking komt, dan kan diegene zich aanmelden via de website van Veerhoff. Respondenten uit elk domein zijn welkom. “We willen mensen bereiken ver buiten ons eigen instituut. Oplossingen vinden helpt elk instituut in het hoger onderwijs. Zichtbaarheid onder studenten op andere instituten en universiteiten is dus hard nodig.”

Item delen