Onderzoek naar nieuwe selectievorm hogescholen en universiteiten

De minister van OCW, Ingrid van Engelshoven, laat onderzoek doen naar de effecten van de afschaffing van de centrale loting door hogescholen en universiteiten. Volgens de minister is nog niet voldoende duidelijk of de nieuwe selectiemethode het gewenste effect heeft.

 

Sinds dit jaar zijn studenten niet meer afhankelijk van een loting om toegelaten te worden tot een studie, maar kiezen hogescholen en universiteiten zelf wie zij toelaten: de ‘selectie aan de poort’. Het gaat om ongeveer honderd opleidingen met een beperkt aantal plaatsen, waarbij de studenten beoordeeld worden op cijfers, maar bijvoorbeeld ook op hun motivatie.

Tweedeling

Enkele opleidingen geneeskunde experimenteerden al met de nieuwe selectievorm. Hoewel de minister tevreden is over de eerste resultaten (zo zouden studenten beter voorbereid en gemotiveerder zijn en bewuster kiezen), vreest ze ook dat de nieuwe selectievorm tot tweedeling onder de studenten kan leiden. Zo wil ze onder andere voorkomen dat studenten van ouders die niet studeerden minder vaak meedoen aan een selectiestudie dan studenten met hoger opgeleide ouders. Een andere reden voor het instellen van het onderzoek is dat de nieuwe selectievorm nog niet tot betere studieresultaten heeft geleid bij de opleidingen die er al mee werken.

Item delen