Onderwijsraad: “Digitalisering onderwijs heeft dringend impuls nodig”

Het onderwijs kan de digitale ontwikkelingen nauwelijks bijbenen. Om leerlingen goed voor te bereiden op het leven en werken in een digitale maatschappij, is digitalisering van het onderwijs hard nodig. Maar dat moet wel gebeuren op basis van doordachte keuzes. Dat stelt de Onderwijsraad in het adviesrapport ‘Doordacht Digitaal. Onderwijs in het digitale tijdperk.’

 

Drie aanbevelingen

Overheid, scholen en uitgevers van digitale leermiddelen zullen zich moeten inspannen om het onderwijs optimaal te laten profiteren van de mogelijkheden die de digitalisering biedt. De Onderwijsraad doet drie aanbevelingen. Zo zou de rijksoverheid het onderwijs moeten ontzorgen door te ondersteunen in randvoorwaarden, zoals internetveiligheid en financiële middelen. Ook pleit de Onderwijsraad voor nieuwe vormen van samenwerking tussen het onderwijsveld, de uitgeverijen en distributeurs, om de voordelen van open leermiddelen beter te benutten. Tot slot adviseert de raad een duidelijke en gedragen visie op ICT te ontwikkelen, waarbij scholen zelf experimenteren met kleinschalige pilots.

 

Keerzijden digitalisering onderwijs

Verder vraagt de raad aandacht voor mogelijke negatieve gevolgen van veelvuldig gebruik van digitale toepassingen voor het geheugen en het concentratievermogen. Ook waarschuwt de raad voor de mogelijke schadelijke fysieke en psychische gevolgen van veelvuldig internetgebruik, zoals tabletnekken en cyberpesten. Tot slot benadrukt de raad dat een brede inzet van ICT in het onderwijs niet mag leiden tot een bedreiging van een veilig pedagogisch didactisch klimaat.

 

Meer informatie

Kijk voor een uitgebreid verslag van het rapport op de website van Onderwijsadvies, of download het hele rapport.

Item delen