Onderwijsnetwerk Zuid-Holland: krachten bundelen voor beter onderwijs

Regionaal Steunpunt Leiden en Betasteunpunt Zuid-Holland zetten hun samenwerking voort onder een nieuwe naam: Onderwijsnetwerk Zuid-Holland. Het doel? Professionelere docenten voor alle schoolvakken en een betere aansluiting tussen het voortgezet en het hoger onderwijs.

 

Het nieuwe Onderwijsnetwerk Zuid-Holland is een samenwerkingsverband van de Universiteit Leiden met de TU Delft, vier hogescholen en ruim vijftig middelbare scholen. Het samenwerkingsverband ging van start met de lancering van het project Verbreding: Docentprofessionalisering voor alle schoolvakken.

Voor alfa’s, bèta’s en gamma’s

Het Regionaal Steunpunt Leiden en Bètasteunpunt Zuid-Holland werkten samen de afgelopen drie jaar al aan de professionalisering van docenten voor exacte schoolvakken. Het Onderwijsnetwerk Zuid-Holland zet dit werk vanaf het nieuwe schooljaar voort voor docenten voor alfa-, bèta- en gammaschoolvakken. Docenten kunnen onder andere cursussen, trainingen en masterclasses volgen.

Item delen