Onderwijs op afstand: zo gaan ICT-opleidingen om met de coronacrisis

Sinds 16 maart zijn onderwijsinstellingen gesloten om verspreiding van het COVID-19-virus zo veel mogelijk te beperken. Dat betekent niet dat er geen les meer wordt gegeven; integendeel. Hoe gaan ICT-opleidingen om met onderwijs op afstand? Een kleine inventarisatie van Stichting HBO-i geeft een kijkje achter de schermen bij verschillende opleidingen, én een uitnodiging om jouw ideeën te delen via HBO-i Teams.

HBO-i Teams

Bij veel opleidingen wordt gewerkt met Microsoft Teams. Ook Stichting HBO-i heeft een omgeving ingericht in Teams. Heb je vragen, ideeën of tips die je wilt delen met collega’s van andere ICT-opleidingen? Je bent van harte welkom. Sluit je bij ons aan door een e-mail te sturen naar Julian van der Kleijn.

Avans Hogeschool

Bij Avans werken docenten met MS Teams. Ook Microsoft-tools als Stream, Whiteboard en ToDo lijken afdoende te werken. Docenten testen met tablets voor het verzorgen van de wiskundeles. Ze kunnen de iPads gebruiken als een soort whiteboards. Een compleet overzicht van gebruikte tools en de doeleinden waarvoor ze geschikt zijn, is op dit moment lastig te schetsen. Er gebeurt veel en van alle kanten wordt er ondersteuning geboden. Interessant om te lezen over dit onderwerp is het magazine van Avans over afstandsonderwijs en dit artikel van Avans over gezond thuiswerken.

Hogeschool Leiden

Het hoge aantal leerlingen (ongeveer 1000) in combinatie met de beperkingen van de tijdelijke onderwijslocatie Carrefour, heeft ervoor gezorgd dat blended learning deels al geïntegreerd was in het lesprogramma van Informatica binnen Hogeschool Leiden. Onderwijs waarbij het niet noodzakelijk is om fysiek bij elkaar te komen om kennis over te dragen, werd al online aangeboden. Ook vanuit de achterliggende gedachte dat tijd slimmer en effectiever ingezet kan worden. Informatica werkt met videocolleges en kennisclips die studenten voorafgaand aan hun deelname aan fysieke werkcolleges dienen te bekijken. Tijdens de werkcolleges werken zij vervolgens aan opdrachten en krijgen zij verdere ondersteuning en uitleg. Nu studenten niet terecht kunnen in het Carrefourgebouw, faciliteren wij de werkcolleges in Microsoft Teams, waarbij docenten kunnen livestreamen voor de beantwoording van vragen en aanvullende instructies. Tijdens de reguliere lestijden van de modules kunnen studenten vragen stellen in de chatfunctie van de onderwijsgroep. Andere studenten zien hun vragen en de docent kan deze real-time beantwoorden. Opdrachten en werkmateriaal voor studenten zijn te vinden in de onderwijsomgeving, zoals gewoonlijk. Qua communicatie richting onze studenten werken we getrapt: eerst algemeen vanuit de opleiding, daarna voor de verschillende vakken in de daarvoor bestemde onderwijsomgeving. Schriftelijke toetsen stellen we voorlopig uit, maar waar mogelijk gaan assessments met een videoconferentie wel door. Docenten onderling gebruiken ook Microsoft Teams.

Saxion

Ook bij Saxion is iedereen vanuit huis druk met online lessen. Alle lessen gaan in principe door, via een online omgeving in Blackboard. De conclusie na een week werken op deze manier: het werkt allemaal best goed, maar de collega’s en dat gesprekje met een student in de gang of de klas worden gemist. Prachtig om te zien wat IT allemaal mogelijk maakt, en hoe er soms zelfs meer kan dan bij ‘fysiek’ onderwijs, hoewel het onderwijs op afstand ook veel vraagt van docenten. Een mooi initiatief bij Saxion is de Saxion Buddy Box: een hart onder de riem voor internationale studenten die soms duizenden kilometers van huis zijn en niet terug kunnen of willen. Hierbij vullen Saxionmedewerkers en -studenten een schoenendoos met goodies, waarbij het belangrijkste is dat de verzender zich aanbiedt als buddy, zodat de internationale student weet dat hij of zij niet vergeten wordt. Saxion moedigt medewerkers en studenten aan om hulp aan te bieden in de vorm van Teamsessies, advies over praktische zaken zoals boodschappen doen, recepten delen en virtueel koken, tips voor gratis online luisterboeken of bijvoorbeeld een online minicursus Nederlands.

Zuyd Hogeschool

Ook Zuyd Hogeschool zet in op Microsoft Teams voor online lessen. De enthousiaste reacties van studenten over de invulling hiervan is motiverend. Een van de docenten organiseert eens per blok een Toast-it: een moment waarop de werkstudenten tosti’s bakken voor docenten en studenten om zo op een informele manier met elkaar in gesprek te komen. Hoewel iedereen dit keer zijn eigen tosti’s moest bakken, vond de Toast-it dit keer gewoon doorgang via Teams. Aan creativiteit geen gebrek!

Hogeschool Rotterdam

Hogeschool Rotterdam bracht een online magazine uit over onderwijs op afstand, gemaakt door en voor collega’s van Hogeschool Rotterdam. Er staan bijvoorbeeld handleidingen in voor het online en live geven van colleges en organiseren van peerfeedback. Ook vind je er didactisch perspectief en praktische tips. Het magazine is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen docenten, projectbegeleiders (van WERKplaats Onderwijsleertechnologie), IT-specialisten, mediatheek, communicatie, crisisteams en ondersteuners. Maar ook externe contacten met hogescholen, universiteiten en leveranciers, droegen bij aan het verzamelen van kennis en tips. Er is een helpdesk opgericht voor digitale en didactische vragen. Hogeschool Rotterdam maakt vooral gebruik van applicaties die ze goed kunnen ondersteunen, zoals Microsoft Teams en FeedbackFruits.

Fontys Hogeschool

Ook Fontys Hogeschool ICT (FHICT) online onderwijs aan. Een uitdaging voor het grootste Fontys instituut met 3056 (internationale) ICT-studenten en 250 docenten in zowel Tilburg als Eindhoven. Door kennis, expertise en bestaande online tools binnen het ICT-instituut kon er heel snel geschakeld worden. Er wordt onder andere gebruikgemaakt van Microsoft Teams en BigBlueButton. Teams wordt ideaal bevonden door de mogelijkheid om je beeldscherm te delen, te zenden en aan interactie te doen via de chat of een video-call. FHICT faciliteert hierin met uitgebreide handleidingen. De opleiding gebruikt BigBlueButton voor het geven van webinars.

Item delen