Onbetrouwbare uitkomsten Nationale Studenten Enquête

De uitkomsten van de Nationale Studenten Enquête zijn dit jaar onbetrouwbaar. Daarom besloten de hogescholen om dit jaar verder niet mee te werken aan deze enquête. Stichting HBO-i steunt dit besluit.

 

De uitvoering van de enquête van Studiekeuze 123 vertoont ernstige tekortkomingen, stelt Vereniging Hogescholen vast. Zowel studenten als hogescholen klagen over moeilijkheden met het invullen van de vragenlijsten, waardoor de respons bij verschillende studierichtingen sterk afwijkt ten opzichte van vorige jaren.

Verstrekkende gevolgen AVG

Stichting HBO-i is het eens met de beslissing om dit jaar niet meer mee te werken aan de Nationale Studenten Enquête. Voorzitter Frens Vonken: “De uitkomsten zijn onbruikbaar. Erg jammer dat de afname niet goed is verlopen. Jammer dat we de resultaten niet krijgen. En jammer dat de energie die de studenten er in stopten tevergeefs blijkt.” De problemen bij de uitvoering van de enquête ontstonden deels door de nieuwe privacywetgeving. Door de wet konden hogescholen studentgegevens niet vooraf invullen, en moeten studenten zelf hun studierichting en opleidingsvorm aanklikken. Niet alle studierichtingen worden juist weergegeven, waardoor studenten een onjuiste keuze maakten. Vonken: “Een interessant voorbeeld van de verstrekkende gevolgen van de informatiewetgeving en daarmee de relevantie van goede ICT-opleidingen.”

Reactie Studiekeuze123

Studiekeuze123, die de enquête uitschrijft, erkent de problemen met het onderzoek, maar betwist dat de uitkomsten onbetrouwbaar zijn. Uit het nieuwsbericht van Studiekeuze 123: “In de resultaten van het tussentijdse onderzoek zijn enkele tekortkomingen gevonden. Zo bleek dat studenten hun opleidingen in een keuzemenu niet konden vinden en dus handmatig hun opleiding moesten invullen. Dit is vervelend, maar levert geen foute resultaten op. De ingevulde studentgegevens kunnen nog aan de juiste studierichtingen gekoppeld worden. Studiekeuze123, de Vereniging van Universiteiten (VSNU) en de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) zien dus vooralsnog genoeg aanknopingspunten om de resultaten te herstellen in een vervolgtraject.” En: “Alleen bij een volledige garantie dat de resultaten betrouwbaar zijn, worden ze gepubliceerd. De kwaliteit van de data staat voorop.”

Vereniging Hogescholen geeft aan de Nationale Studenten Enquête nog steeds een belangrijk instrument te vinden om betrouwbare informatie te verzamelen voor het maken van een studiekeuze, maar dit jaar zijn de uitkomsten niet betrouwbaar, aldus de vereniging.

Over de Nationale Studenten Enquête (NSE)

De Nationale Studenten Enquête wordt jaarlijks uitgeschreven door Studiekeuze123, in opdracht van het ministerie van OCW. Het is een onderzoek onder studenten van hogescholen, die uitgenodigd worden om hun mening te geven over hun opleiding. Aankomende studenten gebruiken de resultaten bij het maken van hun studiekeuze. Daarnaast is het een bron van informatie voor hogescholen, die de uitslagen gebruiken om de kwaliteit van de opleidingen verder te verbeteren.

Item delen